​Keyser Fastigheter anlitar LeaseGreen för energiprojekt

Pressmeddelanden   •   Jan 03, 2019 08:00 CET

Jan Ström ny managing director för LeaseGreen Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2018 07:58 CET

Stackelberg & Co ger fastighet från 1700-talet smart energianvändning med LeaseGreen

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 10:28 CET

LeaseGreen lanserar Klimatchecken: 20 miljoner kronor avsätts för oberoende energianalys av svenska fastigheter.

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 09:00 CET

​Med Klimatchecken uppmärksammar LeaseGreen den kostnadsbesparing, förbättrade inomhusmiljön och minskade klimatbelastningar som en oberoende och genomgripande energianalys kan åstadkomma. Företag med ett fastighetsbestånd om minst 45 000 kvadratmeter kan ansöka och ta del av analysresurserna till ett värde av 20 miljoner kronor.

Pekka Eloholma ny styrelseordförande för LeaseGreen Group

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 07:15 CET

Aktieägarna i energitjänstföretaget LeaseGreen Group Oy har valt Pekka Eloholma, M.Sc.Tech, till styrelsen som i sin tur valt honom till ny styrelseordförande.

​LeaseGreen hjälper CapMan att miljöoptimera sina fastigheter

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 11:46 CEST

LeaseGreen har gjort en fastighetsanalys i en av CapMans fastigheter i Eskilstuna. Fastigheten är 63000 kvadratmeter och köptes av CapMan i början av 2018. Syftet med analysen är att finna smarta, energieffektiva och flexibla lösningar inför framtida förändringar i fastigheten, samt att optimera inomhusklimatet och minska fastighetens miljöpåverkan.

Ta tillvara industriell överskottsvärme från galvanisering och svetsstationer

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 10:32 CEST

Det nordiska energikonsultföretaget LeaseGreen genomför som bäst en omfattande energisanering av verkstadsföretaget K. Hartwalls fabrikslokaler i Sibbo öster om Helsingfors. Målet är att förbättra arbetsmiljön för de 114 anställda medarbetarna i produktionen, minska skuldbördan för reparationsåtgärder och spara stora mängder energi.

Logistikcentralen tar avgörande steg in i framtidens energiförsörjning – med hjälp av LeaseGreen byter man ut fjärrvärme mot värmepumpar och solenergi

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 09:10 CEST

Energiserviceföretaget LeaseGreen har fått i uppdrag av fastighetsföretaget OP Kiinteistösijoitus Oy att planera och genomföra en total modernisering av energisystemet i fyra logistikfastigheter i Vanda norr om Helsingfors. I samband med energisaneringen frikopplas byggnaderna från fjärrvärmesystemet. Den energi som krävs kommer att produceras med en kombination av värmepumpar och solenergi.

Hartwall Capital investerar i LeaseGreen

Pressmeddelanden   •   Jun 06, 2018 08:30 CEST

LeaseGreen, ett snabbt växande serviceföretag inom energibranschen, breddar sin aktieägarbas. LeaseGreens nuvarande ägare har genomfört en omstrukturering, som innebär att det finländska investeringsföretaget Hartwall Capital Oy Ab går in som ägare i bolaget LeaseGreen. Som en del av transaktionen investerar Hartwall Capital också 10 miljoner euro, cirka 100 miljoner SEK, i form av nytt kapital i bolaget. Inga förändringar sker i LeaseGreens operativa ledning eller i bolagets strategi. Den nuvarande ledningsgruppen samt övriga ägare kommer att förbli betydande ägare i bolaget också i framtiden.

”Vi fortsätter på den inslagna och inspirerande vägen, men med ännu större resurser och krafter”, säger LeaseGreens verkställande direktör Tomi Mäkipelto, som grundade bolaget år 2013 tillsammans med ekonomi- och finansdirektören Juho Rönni. ”LeaseGreen har en ännu starkare kapitalstruktur med tanke på tillväxt och internationalisering.”

Enligt Mäkipelto kommer kärnfokus i LeaseGreens strategi fortfarande vara att skapa projekt för gemensamma framgångar i ett samarbete mellan företagets personal och kunder i Finland och Sverige. Förutsättningarna för en kommande tillväxt förstärks ytterligare nu när LeaseGreens nuvarande ägare får support av en långsiktig, finländsk ägarpartner.

”Under de senaste månaderna har vi fört djupgående diskussioner med Hartwall Capital kring frågor om affärsverksamheten, tillväxtstrategierna och vår verksamhetsmiljö. Med stöd från Hartwall Capital kan LeaseGreen fortsätta att förverkliga sin nuvarande strategi och förbli ett entreprenörsdrivet företag. Vi genomför allt större och mer ambitiösa projekt för våra kunder och vi förstärker nu LeaseGreens ägar- och kapitalstruktur på samma sätt som förr; i god tid och med framförhållning.”

LeaseGreen planerar och genomför moderniseringar av energisystem i stora fastigheter med hjälp av en innovativ servicemodell, som också inkluderar finansiering. I dag opererar bolaget i Finland och i Sverige.LeaseGreen har drygt 60 medarbetare och omsättningen uppgick år 2017 till 21 miljoner euro (220 MSEK). Bolaget bedömer att omsättningen kommer att uppgå till mellan 35 och 40 miljoner euro (350–400 MSEK) under det innevarande året.

Hartwall Capital är ett investeringsbolag som ägs av den finländska familjen Hartwall. Bolagets rötter återfinns i bryggeriet Oy Hartwall Ab, som grundades i Helsingfors år 1836. Eeva Ahdekivi, VD för Hartwall Capital Oy Ab, säger att Hartwall Capital eftersträvar en hållbar värdeutveckling genom ett aktivt ägarskap:

”LeaseGreen är ett av de mest framgångsrika tillväxtföretagen i Finland under de senaste åren. LeaseGreen har identifierat en enorm inbesparingspotential för fastighetsägarna eftersom företaget erbjuder en servicemodell som på ett enkelt sett ger dem en möjlighet att planera och genomföra investeringar för en ökad energieffektivitet. Dessutom blir avkastningen på investeringar i energieffektivitet hög och den nya modellen kräver inte att fastighetsägarna binder ytterligare kapital. Därför är det lönsamt och lätt för fastighetsägarna att genomföra moderniseringsprojekten. LeaseGreens tydliga verksamhetsmodell, värderingar och entreprenörsanda passar in i Hartwall Capitals strategi och vi vill kraftfullt delta i att stöda företagarna och personalen hos LeaseGreen i företagets nästa utvecklingsskede.”

Marknadspotentialen för energisanering av fastigheter är tiotals miljarder kronor enbart i Finland och Sverige. Utvecklingen stöds, förutom av starka ekonomiska incitament, av behovet att bromsa klimatförändringarna och av den globala debatten kring en hållbar marknadsekonomi, som ytterligare uppmuntrar det arbete som görs för att sänka fastigheternas energiförbrukning och skynda på reduktionen av CO2-utsläpp. Eeva Ahdekivi på Hartwall Capital och Tomi Mäkipelto på LeaseGreen är eniga om att det bara finns en riktning för utvecklingen:

”Pressen på att förbättra energieffektiviteten och att minska utsläppen växer. Många företag har en stor vilja att handla ansvarsfullt, men få har ett eget kunnande för att lösa de tekniska utmaningarna och utnyttja de möjligheter som finns.”

LeaseGreen Group Ltd är ett snabbväxande prisbelönt företag som optimerar energiinvesteringen i fastigheter. LeaseGreen arbetar med fastighetsägare och förvaltare som vill öka värdet och avkastningen på sina investeringar, sänka energiförbrukningen, förbättra inomhusklimatet och bidra till ett mer hållbart samhälle med genomtänkta energilösningar. LeaseGreen erbjuder hela servicekedjan från förstudie, projektplanering, genomförande och funktionskontroll till säkerställande av utlovat resultat. LeaseGreen har idag ca 60 anställda i Finland och Sverige med en omsättning på ca 250 miljoner kronor år 2017.

​LeaseGreen, ett snabbt växande serviceföretag inom energibranschen, breddar sin aktieägarbas. LeaseGreens nuvarande ägare har genomfört en omstrukturering, som innebär att det investeringsföretaget Hartwall Capital Oy Ab går in som ägare i bolaget LeaseGreen. Som en del av transaktionen investerar Hartwall Capital också 10 miljoner euro, cirka 100 miljoner SEK, i form av nytt kapital i bolaget.

Läs vidare »

LeaseGreen genomförde en omfattande modernisering av Sanomalas fastighetsteknik

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 08:55 CEST

Sanomala är en av norra Europas största produktionsanläggningar inom tryckeribranschen. LeaseGreen, som har specialiserat sig på modernisering av stora fastigheter, har genomfört Sanomalas omfattande energisanering. Fastighetens byggnadsautomation och luftventilation förnyades. Artificiell intelligens används nu vid styrningen av de nya systemen.

Bilder & Videor 7 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikation
 • LeaseGreen Sverige
 • evmta.gsniurelgoseoxn@thlevqaskqegvrreckentb.cghomlw
 • +46 70-305 85 99

 • Presskontakt
 • Direktör, LeaseGreen Sverige
 • joisacppimgs.hdaindtdewershcsotjn@xrleyxasiyegvkretbendu.cqpomhj
 • +358 50 469 5400

Om LeaseGreen Sverige

Kraften finns i fastigheten.

LeaseGreen Group är ett ledande nordiskt energitjänstsföretag som designar och tar fram smarta energieffektiviseringslösningar. LeaseGreen hjälper fastighetsägare och förvaltare att öka värdet och avkastningen på sina investeringar, sänka energiförbrukningen, förbättra inomhusklimatet och bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget tar helhetsansvar från förstudie via projektplanering, genomförande och funktionskontroll, till säkerställande av utlovat resultat. LeaseGreen växer snabbt och har fler än 80 ingenjörer anställda i Sverige och Finland.

Adress

 • LeaseGreen Sverige
 • Mäster Samuelsgatan 60
 • 11121 Stockholm
 • Sverige