Skip to main content

Taggar

Senaste nytt

Skånska kommuner energieffektiviserar – sparar miljarder
Energieffektivisering genom automatisering för en hållbar fastighetsbransch
Nytt uppdrag: Energieffektivisering i Orminge centrum
Patrik Malm ny säljchef för LeaseGreen Sverige
​LeaseGreen erbjuder energi- och digitaliseringsministern Klimatcheck
​Keyser Fastigheter anlitar LeaseGreen för energiprojekt
Jan Ström ny managing director för LeaseGreen Sverige
Stackelberg & Co ger fastighet från 1700-talet smart energianvändning med LeaseGreen
LeaseGreen lanserar Klimatchecken: 20 miljoner kronor avsätts för oberoende energianalys av svenska fastigheter.

LeaseGreen lanserar Klimatchecken: 20 miljoner kronor avsätts för oberoende energianalys av svenska fastigheter.

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 09:00 CET

​Med Klimatchecken uppmärksammar LeaseGreen den kostnadsbesparing, förbättrade inomhusmiljön och minskade klimatbelastningar som en oberoende och genomgripande energianalys kan åstadkomma. Företag med ett fastighetsbestånd om minst 45 000 kvadratmeter kan ansöka och ta del av analysresurserna till ett värde av 20 miljoner kronor.

Pekka Eloholma ny styrelseordförande för LeaseGreen Group

Pekka Eloholma ny styrelseordförande för LeaseGreen Group

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 07:15 CET

Aktieägarna i energitjänstföretaget LeaseGreen Group Oy har valt Pekka Eloholma, M.Sc.Tech, till styrelsen som i sin tur valt honom till ny styrelseordförande.

​LeaseGreen hjälper CapMan att miljöoptimera sina fastigheter

​LeaseGreen hjälper CapMan att miljöoptimera sina fastigheter

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 11:46 CEST

LeaseGreen har gjort en fastighetsanalys i en av CapMans fastigheter i Eskilstuna. Fastigheten är 63000 kvadratmeter och köptes av CapMan i början av 2018. Syftet med analysen är att finna smarta, energieffektiva och flexibla lösningar inför framtida förändringar i fastigheten, samt att optimera inomhusklimatet och minska fastighetens miljöpåverkan.

Ta tillvara industriell överskottsvärme från galvanisering och svetsstationer

Ta tillvara industriell överskottsvärme från galvanisering och svetsstationer

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 10:32 CEST

Det nordiska energikonsultföretaget LeaseGreen genomför som bäst en omfattande energisanering av verkstadsföretaget K. Hartwalls fabrikslokaler i Sibbo öster om Helsingfors. Målet är att förbättra arbetsmiljön för de 114 anställda medarbetarna i produktionen, minska skuldbördan för reparationsåtgärder och spara stora mängder energi.

Logistikcentralen tar avgörande steg in i framtidens energiförsörjning – med hjälp av LeaseGreen byter man ut fjärrvärme mot värmepumpar och solenergi

Logistikcentralen tar avgörande steg in i framtidens energiförsörjning – med hjälp av LeaseGreen byter man ut fjärrvärme mot värmepumpar och solenergi

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 09:10 CEST

Energiserviceföretaget LeaseGreen har fått i uppdrag av fastighetsföretaget OP Kiinteistösijoitus Oy att planera och genomföra en total modernisering av energisystemet i fyra logistikfastigheter i Vanda norr om Helsingfors. I samband med energisaneringen frikopplas byggnaderna från fjärrvärmesystemet. Den energi som krävs kommer att produceras med en kombination av värmepumpar och solenergi.

Hartwall Capital investerar i LeaseGreen

Pressmeddelanden   •   Jun 06, 2018 08:30 CEST

​LeaseGreen, ett snabbt växande serviceföretag inom energibranschen, breddar sin aktieägarbas. LeaseGreens nuvarande ägare har genomfört en omstrukturering, som innebär att det investeringsföretaget Hartwall Capital Oy Ab går in som ägare i bolaget LeaseGreen. Som en del av transaktionen investerar Hartwall Capital också 10 miljoner euro, cirka 100 miljoner SEK, i form av nytt kapital i bolaget.

LeaseGreen genomförde en omfattande modernisering av Sanomalas fastighetsteknik

LeaseGreen genomförde en omfattande modernisering av Sanomalas fastighetsteknik

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 08:55 CEST

Sanomala är en av norra Europas största produktionsanläggningar inom tryckeribranschen. LeaseGreen, som har specialiserat sig på modernisering av stora fastigheter, har genomfört Sanomalas omfattande energisanering. Fastighetens byggnadsautomation och luftventilation förnyades. Artificiell intelligens används nu vid styrningen av de nya systemen.

LeaseGreen säkerställer energieffektiviteten i CapMans fastigheter i Sverige

LeaseGreen säkerställer energieffektiviteten i CapMans fastigheter i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 13:00 CEST

​Fastighetsinvesteringsbolaget CapMan Real Estate kommer att låta genomföra en kartläggning av energieffektivitet i företagets fastigheter i Sverige i samarbete med LeaseGreen. Det första objektet är en stor kontors- och industrifastighet i Eskilstuna. Äganderätten till fastigheten övergick till fonden CapMan Nordic Real Estate II i mars i år. Fastighetens yta är 63 000 m2.

LeaseGreens tillväxt fortsatt snabb under år 2017

LeaseGreens tillväxt fortsatt snabb under år 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 08:05 CEST

LeaseGreens affärsverksamhet utvecklades fortsatt positivt år 2017. De energieffektiviseringsprojekt som bolaget levererade till sina kunder lyckades väl och kundnöjdheten förblev på en mycket hög nivå. Enligt årsredovisningen för år 2017 var omsättningen för LeaseGreen Group-koncernens 21,2 miljoner euro, vilket är en ökning om 42 procent jämfört med året innan.

LeaseGreen ser till att bananerna mognar med hjälp av solenergi

LeaseGreen ser till att bananerna mognar med hjälp av solenergi

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 10:07 CEST

LeaseGreen utvecklar energieffektiviteten i en logistikfastighet i Vanda norr om Helsingfors. Ett stort solenergisystem byggs på fastighetens tak, belysningen förnyas med LED-lampor, ventilationen moderniseras och automationen optimeras. Investeringarna förbättrar förhållandena i fastigheten och lönsamheten hos de företag som är inrymda i huset.

​LeaseGreen genomför hållbarhetsprojekt åt börsjätten Oriola

​LeaseGreen genomför hållbarhetsprojekt åt börsjätten Oriola

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 09:10 CET

LeaseGreen har genomfört en omfattande modernisering av börsbolaget Oriolas logistikcentral i Helsingfors. De genomförda investeringarna kommer att minska fastighetens CO2-utsläpp med cirka 500 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 230 eluppvärmda villor. Moderniseringen kommer att förbättra inomhusmiljön i fastigheten samt innebära kostnadsbesparingar på cirka 250 miljoner kronor.

Just nu söker vi 20 ingenjörer, är du en av dem?

Just nu söker vi 20 ingenjörer, är du en av dem?

Nyheter   •   Feb 15, 2018 16:47 CET

Vi är ett snabbväxande företag som har haft en god tillväxt på den finska marknaden och i höstas etablerade vi oss också i Sverige. Tillväxtstrategin för den svenska marknaden är kraftig och vi ser med tillförsikt fram emot att rekrytera 20 nya medarbetare under 2018.