Skip to main content

Energieffektivisering genom automatisering för en hållbar fastighetsbransch

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 12:46 CEST

Digitaliseringen har redan gjort att mycket av fastighetsunderhållet kan skötas med automatik. Vad som krävs nu är att fastighetsägarna tar ett helhetsgrepp som gör att vi säkrar framtidens energibehov på ett hållbart sätt. Här är det också upp till fastighetsägarna att lägga ännu större ansvar på leverantören istället för att bära hela ansvaret själva.

Fastighetsbranschen har inte längre råd att fortsätta med underhåll i analoga organisationer. Mycket kan redan idag skötas automatiskt tack vare digitalisering och modern informationshantering, på väg in i IoT-världen. Bland tillämpningarna finns redan allt från automatiskt analyserad information från väderprognoser, vilken kan hjälpa till att undvika kostsamma effekttoppar, till hur man förebyggande underhåller system innan komponenter går sönder.

”Framöver kommer denna typ av effektivisering bli ännu viktigare. Orsaken är det ökade elbehovet, kopplat till bland annat elfordon och laddstolpar i fastigheter” menar Jan Ström, VD på LeaseGreen Sverige AB under årets Almedalsvecka.

”Effekttopparna är ett problem redan idag.Kunderna betalar för mycket för temporära effektpeakar som borde kunna undvikas. Detta blir ännu viktigare för fastighetsägarna, som ska tillgodose det ökande elbehovet för de boende på sikt, när alla ska ha elbil”.


Ny affärsmodell ger fastighetsägarna stöd

Jan konstaterar att hela ansvaret för utvecklingen ibland lite orättvist läggs på fastighetsägaren.

”Viljan till energieffektivisering måste förvisso finnas hos fastighetsägarna. De måste också ställa tydliga krav på leverantören, ekonomiska och utsläppsmässiga. På leverantörerna ligger dock ansvaret att ta hänsyn till dessa krav innan man går in i projektet och inte bara försöka applicera sina egna produkter på kundens miljö. Om kunden redan har genomfört en energisanering, så finns det ingen anledning att göra om den. Här måste leverantörerna hitta en flexiblare lösning och istället få systemen att tala med varandra”.

Jan säger att det också är viktigt att leverantörernas affärsmodeller främjar utvecklingen och underlättar för kunderna att kunna genomföra ett energieffektiviseringsprojekt.

I många fall är affärsmodellerna inte anpassade för denna typ av projekt, varpå stora initiala investeringar kan kännas svåra att ta då de betalar sig först på sikt. Här jobbar LeaseGreen på ett annorlunda sätt.

”Vi går in och gör analysen, genomför projektet och låter den energimässiga effekten komma.Först därefter tar vi betalt för projektet, som så att säga finansierar sig självt. Det är inte många aktörer som kan klara av att driva en sådan baktung affärsmodell, men vi menar att det är nödvändigt för att driva utvecklingen av branschen mot en hållbar framtid” avslutar Jan.

Bygger på en text av Anna Bjärenäs, Engage Agency

LeaseGreen är ett ledande nordiskt energitjänsteföretag som är specialiserade på modernisering och energieffektivisering av fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att öka värdet och avkastningen på sina investeringar, sänka energiförbrukningen, förbättra inomhusklimatet och i allmänhet bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi tar ett helhetsansvar från förstudie via projektplanering, genomförande och funktionskontroll till säkerställande av utlovat resultat. Vi är tekniskt oberoende, vilket möjliggör att vi för varje enskilt projekt kan hitta marknadens bästa lösning och förverkliga dem, så att de uppsatta målsättningarna uppfylls. Vi är till och med så pass säkra på vår sak att vi inte skickar fakturan förrän du ser effekten.