Skip to main content

​LeaseGreen genomför hållbarhetsprojekt åt börsjätten Oriola

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 09:10 CET

LeaseGreen har genomfört en omfattande modernisering av börsbolaget Oriolas logistikcentral i Helsingfors. De genomförda investeringarna kommer enligt beräkningar att minska fastighetens CO2-utsläpp med cirka 500 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 230 eluppvärmda villor. Moderniseringen kommer att förbättra inomhusmiljön i fastigheten samt innebära kostnadsbesparingar på cirka 250 miljoner kronor under investeringens livscykel.

Oriola är en läkemedelsgrossist som sysselsätter över 2 300 personer och är näst störst på den finländska läkemedelsmarknaden. Även i Sverige är Oriola en ledande läkemedelsdistributör och äger bland annat Kronans Apotek. Oriola har ett integrerat hållbarhetsfokus och har därför identifierat de områden med störst miljöpåverkan inom koncernens verksamhet. Dessa relateras till bland annat fastighetsunderhåll, och därför gavs LeaseGreen i uppdrag att genomföra en omfattande modernisering av fastighetstekniken på centralen i Helsingfors. I Sverige är huvudkontoret beläget i Mölnlycke.

”Oriola vill agera långsiktigt och hållbart. Med hjälp av den moderna teknologin försäkrar vi oss om att fastigheten bidrar till personalens trivsel och framgång i jobbet. En annan viktig målsättning är att minska koldioxidutsläppen från verksamheten”, säger Oriolas fastighets- och säkerhetschef Jari Mäkelä.

LeaseGreens vd Tomi Mäkipelto berömmer Oriola för att våga ta ledartröjan för ökad hållbarhet, förbättrad miljö och medarbetares arbetsmiljö.

"Oriola hör till de bolag som går i bräschen för ökad hållbarhet, och ser att smart teknologi sparar energi, förbättrar inomhusmiljön och minskar CO2-utsläppen. Projektet framskred utmärkt i gott samarbete med Oriolas medarbetare. Ett stort tack också till alla fastighetens hyresgäster för visat tålamod och hjälpsamhet i projektets olika faser”, säger LeaseGreens vd Tomi Mäkipelto.

Projektet var ett helhetprojekt som innefattade alltifrån planering till de slutliga installationerna. Moderniseringen av ventilationen bestod av olika delområden: ventilationsenheternas fläktar byttes ut, värmeåtervinningen på den frångående luften effektiviserades, luftkanalerna förnyades och styrningen förbättrades.

De moderniserade ventilationsenheterna är tysta och effektiva och man kan nu reglera ventilationen mycket mer exakt i fastighetens olika utrymmen. Belysningens energieffektivisering har förbättrats avsevärt tack vare den nya LED-tekniken, som även minskat servicebehovet.

LeaseGreen Group Ltd är ett snabbväxande prisbelönt företag som optimerar energiinvesteringen i fastigheter. LeaseGreen arbetar med fastighetsägare och förvaltare som vill öka värdet och avkastningen på sina investeringar, sänka energiförbrukningen, förbättra inomhusklimatet och bidra till ett mer hållbart samhälle med genomtänkta energilösningar. LeaseGreen erbjuder hela servicekedjan från förstudie, projektplanering, genomförande och funktionskontroll till säkerställande av utlovat resultat. LeaseGreen har idag ca 50 anställda i Finland och Sverige med en omsättning på ca 250 miljoner kronor år 2017.