Skip to main content

Elev sammanfattning

Bild   •   Aug 14, 2017 10:30 CEST

Sammanfattning på elevnivå LegiLexis tester kartlägger elevernas läsfärdigheter baserat på modellen The Simple View of Reading. Inom områdena Avkodning, Språkförståelse och Läsförståelse gör eleverna ett antal deltester som sedan sammanfattas för respektive område. I elevsammanfattningen får läraren snabbt en överblick på individens resultat, en individuell rekommendation samt länkar till fördjupande läsning för läraren och övningar för eleven. Färgerna signalerar om eleven har nått målet för sin årskurs eller inte. Grönt markerar att målet (minst) har nåtts, gult att eleven är på god väg att nå målet men inte riktigt har nått fram ännu medan orange signalerar att det är flera nivåer kvar för eleven att ta sig igenom för att nå målet. Målen är satta för att vara slutmålet för vårterminen i respektive årskurs och det övergripande målet är att alla elever ska läsa med god förståelse i slutet av åk 3.
Licens All rights reserved (?)
Storlek 68,6 KB
Format .jpg
Bildmått 1692 x 320 pixlar

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy