Lendify avslutar nyemission

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 15:00 CEST

Lendify har genomfört en nyemission på strax över 21 miljoner kronor.

Genom emissionen fick Lendify en ny minoritetsägare medan befintliga aktieägare erbjöds teckna aktier pro rata.

Emissionen förhandlades i början av året, beslutet fattades vid en extra bolagsstämma den 12 maj och avslut skedde den 1 juni.

Om Lendify
Lendify är en marknadsplats för lån. Marknadsplatsen är digital och kapar bort onödiga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att investerare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och investerare god risk-justerad avkastning. För mer information, se www.lendify.se

Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen, 3000 aktiva investerare som har investerat i lån via plattformen, några av landets främsta entreprenörer som ägare och 30 anställda.

Lendify har genomfört en nyemission på strax över 21 miljoner kronor.

Läs vidare »

Nicholas Sundén-Cullberg ny VD för Lendify

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 13:00 CEST

Styrelsen i Lendify har utsett Nicholas Sundén-Cullberg till ny VD. Nicholas ersätter John-Christian Eriksson som ska ägna sig åt andra uppgifter inom företaget.

Institutioner investerar 200 MSEK i lån via Lendifys plattform

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 16:28 CEST

Både institutioner och privatpersoner väljer att investera i lån via Lendify som ett alternativ till andra tillgångsslag. Samtidigt ökar intresset för att låna via plattformen. Institutioner väljer nu att investera 200 MSEK i lån hos Lendify genom obligationer.

Lendify fortsätter växa kraftigt

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 14:20 CEST

Lendify, den ledande svenska marknadsplatsen för lån, fortsätter växa kraftigt. Under det gångna räkenskapsåret (2016-05-01 – 2017-04-30) förmedlade bolaget lån för motsvarande 135 miljoner SEK.

Lendify och Trustly i nytt FinTech-samarbete för bättre kundupplevelser

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 08:00 CET

FinTech-företagen Lendify och Trustly inleder ett nytt samarbete för att göra lån mellan privatpersoner effektivare. När tekniken från de båda FinTech-innovationerna kombineras förbättras kundupplevelsen avsevärt genom färre moment och smidigare transaktioner.

P2P-plattformen Lendify tar tekniken till hjälp för att effektivisera lånemarknaden genom att knyta samman privatpersoner som vill låna kapital och investerare som vill investera i lån till kreditvärdiga låntagare – nu kan vanliga privatpersoner och företag investera i ett tillgångsslag som bankerna länge haft ensamrätt på.

Trustlys metod för direktöverföringar och onlinebetalningar från bankkonto gör att investerare via Lendifys plattform kan bli aktiva direkt efter registrering. Tack vare Trustlys teknologi kan investerare påbörja sina investeringar utan fördröjning, istället för att som tidigare vänta en bankdag på överföring via bankgiro.

"Med Trustly blir betalningarna till och från vår plattform ännu enklare och smidigare. Investerarna kommer kunna föra över pengar direkt utan att behöva lämna Lendifys plattform", säger Erika Eliasson, IR-ansvarig hos Lendify. "Att vi kan automatisera fler delar av låneprocessen avlastar dessutom vår administration och vi kan effektivisera lånemarknaden ytterligare".

"Det här är ännu ett exempel på hur två innovativa fintech-företag tillsammans kan skapa användarnytta utöver det som kan uppnås med traditionella tjänster och lösningar," säger Johan Nord, Chief Commercial Officer på Trustly. "Genom att göra det smidigt för användaren att direkt investera sitt kapital försvinner många barriärer och då ser vi att både interaktionen och konverteringsgraden ökar", avslutar Nord.

Trustly länkar samman över 170 banker i Europa och både Trustly och Lendify är betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Eliasson, IR-ansvarig Lendify 070-999 1070

Kristin Andersson, Communications Manager Trustly, 070-585 7818

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen, 1900 aktiva investerare som har investerat i lån via plattformen, några av landets främsta entreprenörer som ägare och 29 anställda.

Om Trustly

Trustly Group AB är ett svenskt FinTech-företag, grundat 2008, som tillhandahåller snabba, enkla och säkra online betalningar, direkt från bankkontot. Trustlys betalningslösningar attraherar globala företag inom e-commerce, finansiella tjänster, resor och spel. Företaget har förutspåtts vara ett av de europeiska företag som kommer att revolutionera den finansiella tjänstesektorn av FinTechCity London. 2015 och 2016 utsågs Trustly till ett Gasellföretag av Dagens Industri.

Trustly har 150 anställda, erbjuder sina tjänster i 29 länder och länkar samman över 170 banker i Europa. Trustly är ett svenskt betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att tillhandahålla betaltjänster inom EU/EES. Läs mer på www.trustly.com.

FinTech-företagen Lendify och Trustly inleder ett nytt samarbete för att göra lån mellan privatpersoner effektivare. När tekniken från de båda FinTech-innovationerna kombineras förbättras kundupplevelsen avsevärt genom färre moment och smidigare transaktioner.

Läs vidare »

Antalet långivare hos Lendify har växt med över 400 procent i år

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 08:00 CET

I början av året hade marknadsplatslångivaren Lendify 669 registrerade långivare på plattformen. Idag är den siffran 2777, en ökning på 415 procent. På en marknad med nollräntor och svajig avkastning från Stockholmsbörsen söker allt fler efter investeringar med en stabil avkastning.

Lendify tecknar avtal för backup-tjänster med Lindorff

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 13:00 CET

P2P-plattformen Lendify stärker skyddet för långivare och låntagare. Genom ett avtal för backup-tjänster ges kredithanteringsleverantören Lindorff tillgång till Lendifys kunddatabas och administrationssystem i syfte att kunna ta över driften om mycket allvarliga problem skulle uppstå.

För att ytterligare stärka skyddet för långivare och låntagare har Lendify tecknat ett avtal med Lindorff om backup-tjänster. Därmed reduceras de redan låga riskerna för att Lendify, på grund av en extraordinär händelse, ej kan driva verksamheten vidare. Konsekvenserna för långivare och låntagare om företaget Lendify skulle råka i finansiella svårigheter elimineras i och med att Lindorff får tillgång till Lendifys skuldförteckning.

Under de kommande månaderna kommer Lendify och Lindorff tillsammans bygga upp kunskap och processer som säkerställer att Lindorff kan reglera skuldförhållanden om något skulle hända Lendify som plattform. Arbetet med att bygga upp robusta processer och rutiner mellan parterna inleds omedelbart.

Avtalet är ett konkret exempel på samarbete mellan fintech-startups och mer etablerade aktörer som diskuteras i branschen.

”Vi erbjuder marknadsplatslån, ett nytt sätt att låna och låna ut pengar, utan onödiga och dyra mellanhänder med hjälp av ny teknik. Avtalet med Lindorff är ett sätt att undanröja eventuella tveksamheter som låntagare och långivare kan ha om plattformen,” säger Erika Eliasson, IR-ansvarig hos Lendify.

Intresset för marknadsplatslån växer snabbt. Under 2016 har Lendify sett en ökning av antalet långivare med över 300 procent. Dock är tillgångsslaget fortfarande relativt nytt och okänt på den svenska marknaden. Med marknadsplatslån är det långivarna som får avkastningen istället för banken. Lendify vill vara en utmanare till storbankerna och vänder sig endast till de mest kreditvärdiga låntagarna.

I juli fick Lendify tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen och strax efter sommaren kunde företaget även meddela att man avslutat en investeringsrunda på 70 MSEK med nya ägare så som Avito-grundarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander samt Back in Black Capital med Ian och Lukas Lundin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Eliasson, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och skär bort mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

P2P-plattformen Lendify stärker skyddet för långivare och låntagare. Genom ett avtal för backup-tjänster ges kredithanteringsleverantören Lindorff tillgång till Lendifys kunddatabas och administrationssystem i syfte att kunna ta över driften om mycket allvarliga problem skulle uppstå.

Läs vidare »

Årsavkastningen hos Lendify 6,0 procent fram till sista september – stort intresse för marknadsplatslån

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 08:30 CEST

Sedan årsskiftet har antalet långivare på marknadsplatsen Lendify ökat med 357 procent. Avkastningen för plattformens långivare uppgick under de senaste 12 månaderna fram till sista september till 6,0 procent. Allt fler väljer att testa marknadsplatslån som ett alternativ till nollräntor och Stockholmsbörsens svaga utveckling.

Marknadsplatslån är ett tillgångsslag med jämn och stabil avkastning till låg risk. Genom teknik och digitalisering möjliggör Lendify för långivarna att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner – något som tidigare endast varit tillgängligt för bankerna. Den senaste tiden har Lendify märkt ett kraftigt stigande intresse för tillgångsslaget. Många nya långivare väljer att testa plattformen. Antalet långivare har växt med 357 procent under 2016.

”Just nu är det många som testar tillgångsslaget för första gången. De väljer ofta att investera i lån med kortare löptider vilket ger lägre avkastning än de längre löptiderna gör. Ändå ligger den genomsnittliga avkastningen på 6 procent. Det är långt över vad man får hos bankerna,” säger Erika Eliasson, IR-ansvarig hos Lendify.

Att intresset är växer kraftigt understryks också av det stora antalet anmälningar som kommit in till det investerarseminarium som Lendify ordnar tillsammans med Börspodden tisdagen den 25 oktober. Efter en vecka var eventet överbokat.

”Intresset är långt över vår förväntan, vilket är jätteroligt. Det är tydligt att många är nyfikna på marknadsplatslån i dagens nollräntemiljöer, och på hur Lendify med ny teknik skär bort mellanhänder och levererar högre avkastning till långivare - samtidigt som låntagare får betala lägre ränta. Vi livesänder seminariet kl 18.00 på vår Facebook-sida så det finns fortfarande en chans att ta del av vad experterna tycker,” säger Erika Eliasson.

Avkastningen beräknas som genomsnittet under perioden av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Eliasson, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Sedan årsskiftet har antalet långivare på marknadsplatsen Lendify ökat med 357 procent. Avkastningen för plattformens långivare uppgick under de senaste 12 månaderna fram till sista september till 6,0 procent. Allt fler väljer att testa marknadsplatslån som ett alternativ till nollräntor och Stockholmsbörsens svaga utveckling.

Läs vidare »

Årsavkastningen hos Lendify 6,11 procent fram till sista augusti

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 08:00 CEST

Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till den sista augusti 2016 till 6,11 procent. Hittills i år är avkastningen 4,16 procent, en utveckling bättre än stockholmsbörsen och nollräntor. Lendify erbjuder ett tillgångsslag med jämn och stabil avkastning till låg risk. Genom teknik och digitalisering möjliggör Lendify för långivarna att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner – något som tidigare endast varit tillgängligt för bankerna.

Idag får bankerna låna gratis av sina kunder. Svenskarna har över 1 500 mdr på vanliga bankkonton som under 2015 gav en ränta på i genomsnitt 0,08 procent. Hos Lendify hade ett kapital på 100 000 kronor avkastat 7 580 kronor, medan det genomsnittliga bankkontot gett 80 kronor.

Långivarna via Lendify har haft en årsavkastningen fram till den sista augusti på 6,11 procent och hittills i år har långivarna i genomsnitt erhållit en avkastning på 4,16 procent. Det är bra mycket bättre än stockholmsbörsen som puttrar runt nollstrecket och extremt låga räntenivåer. Avkastningen varierar bl.a. på lånens löptid och underliggande kreditklass. De tio procent av långivarna som erhållit högst avkastning har haft en genomsnittlig årsavkastning fram till sista augusti på 8,31 procent. Långivarna väljer själva vilken löptid de önskar att investera på.

Avkastningen beräknas som genomsnittet under perioden av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg.

Tillgångsslaget lån är väl etablerat med lång historik och förutsägbara kreditförluster. Det som är nytt är att långivarna får avkastningen och inte bara banken. Lendify vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna och vänder sig endast till de mest kreditvärdiga låntagarna. I juli fick Lendify tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. Nyligen kunde även företaget meddela att man avslutat en investeringsrunda på 70 MSEK med nya ägare så som Avito-grundarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander samt Back in Black Capital med Ian och Lukas Lundin. Bland tidigare ägare finns även affärsängeln Fredrik Wallenberg och Hans Westin som grundade Resurs Bank.

”Vi erbjuder ett tillgångsslag som fyller en mycket viktig funktion i en investerares portfölj då tillgångsslaget i princip är helt okorrelerat med börsen. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna och kreditförlusterna ligger på 1 procent vilket även ligger i linje med marknaden för denna typ av lån. Vår genomsnittliga låntagare har en fast årsinkomst på över 400 000 sek och har i övrigt en god och sund ekonomi. Kreditförlusterna måste öka med mer än 600 procent för denna grupp låntagare för att kreditförlusterna ska påverka insatt kapital,” säger Erika Hallbäck.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Hallbäck, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen.

Långivarnas avkastning på marknadsplatsen Lendify uppgick under de senaste 12 månaderna fram till den sista augusti 2016 till 6,11 procent. Hittills i år är avkastningen 4,16 procent, en utveckling bättre än stockholmsbörsen och nollräntor. Genom teknik möjliggör Lendify för långivarna att investera i lån till kreditvärdiga privatpersoner – något som tidigare endast varit tillgängligt för banker.

Läs vidare »

Lendify tar in 70 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 15:07 CEST

Lendify tar in nytt kapital och nya ägare i en A-runda på totalt 70 miljoner kronor. Bolaget värderas till 210 miljoner.

Bland investerarna finns bland andra Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert, Stadium-grundarna Ulf och Bo Eklöf samt fonden Back In Black Capital med Ian och Lukas Lundin.

Kapitalet ska användas till att utveckla erbjudandet samt för expansion.

Lendify är en marknadsplats för det nya sättet att låna och ger privatpersoner möjlighet att investera i ett tillgångsslag som tidigare var reserverat för banker. Marknadsplatsen online ger bättre villkor - högre avkastning och lägre räntor - genom att matcha långivare med låntagare.

Peer-to-peer lån utgör en växande andel av marknaden för lån till privatpersoner utan säkerhet. Den uppgår i Sverige till 200 miljarder kronor.

”Lendify är en del av en global trend där banker och andra traditionella finansiella spelare utmanas av nystartade aktörer som Lendify som använder ny teknik för att kapa bort onödiga och dyra mellanhänder. Med tillståndet som betalningsinstitut och A-rundan är vi välpositionerade för att kunna utmana storbankerna på allvar,” säger Erika Hallbäck, IR-ansvarig hos Lendify.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erika Hallbäck, IR-ansvarig 070-999 1070

Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner med tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att långivare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och långivare god avkastning. För mer information, se www.lendify.se

Lendify tar in nytt kapital och nya ägare i en A-runda på totalt 70 miljoner kronor. Bolaget värderas till 210 miljoner. Bland investerarna finns bland andra Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert, Stadium-grundarna Ulf och Bo Eklöf samt fonden Back In Black Capital med Ian och Lukas Lundin.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Chief Investor Relations Officer
  • ee@lendify.se
  • +46 (0)709 99 10 70

Om Lendify

En marknadsplats för lån mellan privatpersoner

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Marknadsplatsen är digital och utnyttjar inga mellanhänder. Den vänder sig till låntagare med hög kreditvärdighet, vilket sänker risken för att investerare ska drabbas av kreditförluster. Lendifys mål är att ge låntagare lägre ränta, och investerare god risk-justerad avkastning. För mer information, se www.lendify.se

Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen, 4250 aktiva investerare som har investerat i lån via plattformen, några av landets främsta entreprenörer som ägare och 30 anställda.

Adress

  • Lendify
  • Östermalmstorg 1
  • 114 42 Stockholm
  • Sverige