Skip to main content

Lesjöfors förstärker teknisk support för industrigasfjädrar

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 07:30 CEST

En specialist särskilt inriktad på applikationsberäkningar och allmän teknisk rådgivning för gasfjädrar har rekryterats av Lesjöfors Gas & Stock Springs i Stockholm. Greg Lehmans specialkunskaper kommer att effektivisera kundsupporten och interna processer.

- Greg Lehman är vår nya dedikerade kontakt inom teknisk support för våra gasfjädrar inom industrin. Detta kommer att vara till stor hjälp för våra kunder, men även internt mot säljbolag och distributörer, säger Anders Parmbro, produktområdesansvarig för industrigasfjädrar.

Tekniska specifikationer i 3D CAD
En viktig del av Gregs arbete blir att ta fram tekniskt underlag för Lesjöfors gasfjädrar, vilket från och med oktober 2010 görs i Stockholm.
- För detta ändamål har vi byggt upp en helt ny 3D CAD-service från grunden där vi tar fram offertunderlag och projektritningar till våra kunder, men även komplett tillverkningsunderlag till våra fabriker, säger Greg Lehman.

 Välmeriterad bakgrund
- Gregs bakgrund inom hydraulik och CAD har varit viktiga erfarenheter för att kunna bygga upp denna professionella tekniska support som kommer att ge mervärde till våra slutkunder och effektivisera våra interna processer. Det är ett mycket välkommet tillskott och komplement till vår organisation, avslutar Anders Parmbro.

 

Reinforcement of tech support for industrial gas springs
Lesjöfors Gas & Stock Springs in Stockholm has recruited an expert resource for application calculations and general tech support especially for gas springs. Greg Lehman´s specialist skills will make customer support and internal processes more effective. 

 - Greg Lehman is our new dedicated contact within tech support for our industrial gas springs. This will be of great help for our customers, but also internally for our sales organization, says Anders Parmbro, Product Area Manager for industrial purpose gas springs.

New 3D CAD services
An important part of Greg´s support work is that all technical specifications for Lesjöfors´ gas springs from October 2010 will be made in Stockholm.
- For this purpose we have created brand new 3D CAD services where we can offer drawings for quotation and project purposes for our customers, as well as for our manufacturing, says Greg Lehman.

Highly qualified experience
- Greg’s background within hydraulics and CAD have been important experiences in order to launch this professional technical support that will add value to our customers and speed up our internal processes. It is a most welcome complement to our organization, Anders Parmbro concludes.

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna efterfrågas på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansade banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder och Kina.

Lesjöfors is one of the leading spring suppliers with internationally well knowned clients. The products are demanded in many markets, in diverse industries. The range of springs, stampings and pressings have a unique range, where one of the biggest selection of standard springs are combined with high-tech, customized solutions.
Lesjöfors has both manufacturing and sales offices in several European countries and China.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera