Skip to main content

Erik Huss

"Back to the Future Expert", vd, Husstainability AB - Utbildning i hållbar affärsutveckling

Kontaktperson

Erik Huss har två decenniers erfarenhet inom kommunikation, PR, undervisning, forskning i extrema miljöer och hållbarhetsfrågor. Med en bakgrund som geograf, glaciolog och journalist, från ledande positioner inom reklam och marknadsföring till internationell forskning om globala miljöfrågor och pressansvar för Nobelpriset har Erik en bred syn på hållbar kommunikation. Som expert i Bonniers lexikon har Erik skrivit 450 artiklar inom sina områden.

Erik är UGL-utbildad och har genomfört framgångsrika förändringsprocesser i flera positioner och drivit varumärkesprocesser som blivit nominerade till Swedish Design Awards. Som ledare drivs Erik av att medarbetare i ett lag kan nå långt bortom vad var och en kan göra ensam. Framtiden ligger i att hitta lösningar och styrkor i människor.

Under sina år med allt från ökenstudier i Sahara till forskningsarbete i norra Lappland och Antarktis med fokus på glaciologi och klimatfrågor har Erik kommit till insikt om hur mycket människan påverkar planeten. Denna insikt måste snabbt införas i näringslivet så att vi håller oss inom planetens gränser på ett ansvarsfullt sätt. Det måste vara lönsamt att göra rätt – och inte lönsamt att göra fel.

Erik Huss erbjuder utbildningar, workshops, insikter och inspiration om hur företag eller organisationer kan ställa om till en mer ansvarsfull verksamhet där det blir lönsamt att arbeta med naturen – inte emot. Vinsten blir, förutom en mer fungerande planet, ett starkare varumärke, högre förtroende på marknaden och mer motiverade medarbetare.

Exempel på en process för en grupp kan se ut enligt följande:
I en insiktsfull resa genom jordens naturliga utveckling till den nya geologiska eran präglad av människans aktiviteter på jorden – Antropocen – får deltagarna lära dig om hur vi människor har påverkat jorden och hur de naturliga systemen reagerar på detta. Genom en workshop tillsammans med ledningsgrupp eller medarbetare arbetar man med egna uppgifter och presenterar sedan för gruppen. Avslutningsvis erbjuds en inspirationsföreläsning om verksamheter och företag som tar ett vidare ansvar för planeten, som kommunicerar detta och lyckas.

Vi har bara en planet. Låt oss förvalta denna på bästa sätt. Det tjänar alla på.

Som introduktion till utbildningen kan du se filmen ”The Anthropocene” (ca 3:38 min):
https://vimeo.com/39048998

VIA Institute on Character mäter en persons karaktärsstyrkor, baserat på psykologi och vetenskap. Verktyget används av bland annat Coca-Cola Company och IBM.

Eriks nio starkaste karaktärsegenskaper och värderingar, enligt VIA, presenteras nedan:

1. Kreativitet
Att tänka ut nya sätt att genomföra saker och ting på är en del av den du är. Du är aldrig
nöjd med att göra saker och ting på ett sedvanligt sätt om det är möjligt att göra det på ett
bättre sätt.

2. Rättvisa
Att behandla alla lika är en av dina fasta principer. Du låter inte dina personliga känslor
inverka på beslut om andra människor. Du ger alla en möjlighet.

3. Förlåtelse
Du förlåter dem som begått oförrätter mot dig. Du ger alltid folk en andra chans. Din
vägledande princip är förlåtelse – inte vedergällning.

4. Ärlighet
Du är en ärlig person, inte bara genom att du talar sanning utan också att du lever ditt liv
på ett genuint och autentiskt sätt. Du har båda fötterna på jorden och är opretentiös; du är
genuin och äkta.

5. Kärlek
Du värdesätter nära relationer med andra. Särskilt med dem som återgäldar omtanke och
utbyte. De personer som du känner dig mest nära är samma personer som känner sig
mest nära dig.

6. Tapperhet
Du är en modig person som inte ryggar för hot, utmaningar, svårigheter eller smärta. Du
står upp för det som är rätt även om det möter motstånd. Du agerar enligt dina
övertygelser.

7. Omdöme, kritiskt tänkande och öppenhet
Att tänka igenom saker och ting och granska dem ur alla vinklar är viktiga aspekter av den
du är. Du drar inte förhastade slutsatser och förlitar dig enbart på grundliga fakta när du
tar dina beslut. Du är kapabel att ändra uppfattning.

8. Ledarskap
Du gör bäst ifrån dig vad gäller ledarskapets uppgifter: uppmuntra en grupp att få saker
gjorda och bibehåller harmoni inom gruppen genom att få alla känna sig inkluderande. Du
gör ett bra arbete genom att organisera aktiviteter och se till att de genomförs.

9. Lärande och kunskapstörst
Du älskar att lära dig nya saker, antingen i en klass eller på egen hand. Du har alltid älskat
skolan, att läsa, besöka museum, var som helst och när som helst det ges en möjlighet till
att lära sig.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy