Skip to main content

Elise Pavicic

Konsult - Projektledare, Eventinspiratör, Webbansvarig, Föreläsare affärsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö.

Kontaktperson

Elise har en bred yrkesbakgrund med marknadsföring, försäljning och ledarskap som den röda tråden. Hon har jobbat som utbildare, föreläsare och workshopledare i många olika sammanhang. Elise brinner för affärsutveckling och fokuserar på tre viktiga nycklar för framgång; att våga se möjligheter, att vårda och kompetensutveckla sin personal och att se kunden som en samarbetspartner.

Enligt de internationellt erkända evidensbaserade analysverktygen StrengthsFinder - Tom Rath och StandOut - Marcus Buckingham, som mäter människors specifika styrkor har Elise följande styrkor och spetskompetens:

PERSONLIGA STYRKOR
*****************************
Strategisk
Människor med starka strategiska talanger ger kreativ förväntan, fantasi och uthållighet till de grupper och projekt de arbetar med. De kan snabbt överväga olika alternativ och bestämma vad som kommer att fungera bäst och vara mest effektivt. De hittar den bästa vägen framåt.

Relationsskapare
Människor som är särskilt starka i relationsskapande talanger bidrar till solida, äkta och ömsesidigt givande relationer. Deras relationer är nära, omtänksamma och bygger på tillit.

Fokus
Medan andra börjar vandra längst olika vägar, fortsätter människor med starkt fokus på huvudvägen. De hjälper andra att undvika tidskrävande distraheringar och hålla alla på plats.

Initiativtagare och igångsättare
Detta är människor som inte drar sig för att starta saker. De ser på ett naturligt sätt hur man gör idéer till handling. Som ett resultat får de saker hända. Deras energi kan vara smittsam och engagerande. Om du har ett viktigt projekt eller en begåvad grupp som helt enkelt behöver en "jump start", hitta en igångsättare - hen kommer att ge energi och en snabb utväxling.

Ansvarstagande
Den starka ansvarskänslan härrör från den djupa känslan av engagemang och ägande som de känner för de saker de åtar sig. De står för sitt ord och andra vet att de kan förlita sig på dem.

KARAKTÄR OCH EGENSKAPER
***********************************
1: Tapperhet
Du är en modig person som inte ryggar för hot, utmaningar, svårigheter eller smärta. Du står upp för det som är rätt även om det möter motstånd. Du agerar enligt dina övertygelser.
2: Tacksamhet
Du är medveten om de goda saker som händer dig och du tar dem aldrig för givet. Dina vänner och familjemedlemmar vet att du är en tacksam person eftersom du alltid tar dig tid att uttrycka din tacksamhet.
3: Vänlighet
Du är vänlig och generös mot andra, och du är aldrig för upptagen att göra någon en tjänst. Du gläds åt att utföra goda gärningar åt andra människor även om du inte känner dem så väl.
4: Omdöme, kritiskt tänkande och öppenhet
Att tänka igenom saker och ting och granska dem ur alla vinklar är viktiga aspekter av den du är. Du drar inte förhastade slutsatser och förlitar dig enbart på grundliga fakta när du tar dina beslut. Du är kapabel att ändra uppfattning.
5: Perspektiv
Även om du själv inte betraktar dig som vis så anser dina vänner dig vara det. De värdesätter ditt perspektiv på saker och ting och vänder sig till dig för råd. Du har ett sätt att betrakta världen på som både du själv och andra tycker är förnuftig.
6: Kreativitet
Att tänka ut nya sätt att genomföra saker och ting på är en del av den du är. Du är aldrig nöjd med att göra saker och ting på ett sedvanligt sätt om det är möjligt att göra det på ett bättre sätt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera