Skip to main content

Världens styrkebaserade organisationer sticker ut

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 07:00 CEST

Medarbetarnas engagemang på arbetsplatser är alarmerande lågt. Endast 11% av medarbetare i världen är engagerade i sitt arbete enligt Gallup. Det innebär stora utmaningar för organisationer att öka lönsamhet och välmående i många företag i världen. Lågt engagemang ger låg produktivitet, lönsamhet och skadar företagens framtida tillväxt. Men det finns en lösning och den heter StrengthsManagement.

Under decennier har Gallup intervjuat över en miljon anställda i organisationer runt om i världen för att undersöka vad som gör företag och team framgångsrika. Dessa undersökningar bygger på tusentals frågor till anställda i nästan 8000 affärsenheter och har mätt svaren kring affärsresultat, produktivitet, kundlojalitet och engagemang. Gallup isolerade tolv viktiga frågor för att differentiera högpresterande team och individer från genomsnittet eller normen. Av dessa tolv frågor visade en fråga störst korrelation till de flesta affärsresultat:

Har du möjlighet att få göra det du är bäst på – varje dag på jobbet?

 - Idag är det endast 2 av 10 personer som svarar "JA" på nyckelfrågan. Mindre än en fjärdedel av medarbetarna anger att deras chefer/ledare diskuterar deras styrkor i utvecklingssamtalen, berättar Kinga Lundblad VD för Leventa AB. 

 - På frågan om att "fokusera på att förbättra styrkor eller om att fixa brister" som kommer att ge bäst resultat är det endast ca 40% av de anställda som tror att det är bättre att utveckla sina styrkor. Resten av världen är mera ”bristorienterade” säger Michelle Dandenell, VD för Castellane Future Ideation AB och utvecklingskonsult inom Leventagruppen. 

- Smarta, hållbarhetsinriktade och tillväxtfokuserade ledare & chefer vet att engagemang är en kritisk faktor för att få företaget att blomstra och bli än mer lönsamt, sunt och välmående. Det finns en handgriplig och internationell metodik att öka engagemanget och därmed energin i företaget genom att satsa på StrengthsManagement, fortsätter Michelle.

StrengthsManagement är nyckeln till hur man får en engagerad, högpresterande och hållbar organisation som bäddar för att medarbetare säger "JA" när du frågar om de har möjlighet att göra vad de gör bäst - varje dag. StrengthsManagement hjälper företag att identifiera individers och organisationers styrkor och talanger - med dokumenterat resultat som följd. Den unika kombinationen av talanger, kunskaper och färdigheter som varje människa besitter utgör dina styrkor. Det är de medfödda egenskaper och förmågor vi människor använder i vårt dagliga liv för att slutföra vårt arbete, för att relatera till andra och för att uppnå våra mål.

- Människor som har möjlighet att fokusera på sina styrkor varje dag är sex gånger mer engagerade och produktiva i sina jobb än andra - både individuellt och i team. Dessutom är de tre gånger mer benägna att uttrycka att de har en utmärkt livskvalitet. Att känna till sina styrkor ger de människor du leder en oöverträffad nivå av självinsikt. Varje individ har unika kombinationer av styrkor som motsvarar deras individuella, dokumenterade styrkeprofil. Idag används Styrkebaserat ledarskap sk. StrengthsManagement, över hela världen, avslutar Kinga.

Tänk dig in i en omorganisation där du lägger fokus på vilka dokumenterade styrkor medarbetaren har som rollen kräver.  Vad skulle då hända med företagets tillväxt om "rätt medarbetare på rätt plats" finns från början?

Gallup har skapat vetenskapen om styrkor. Vi kan skapa en organisationskultur där styrkor växer och frodas och används på rätt sätt i arbetsrollen.

 

Leventa utvecklar starkare ledare, medarbetare och organisationer genom att skapa och förstärka er företagskultur och de gemensamma värderingar som håller ihop organisationen inifrån. Vi gör det genom att förbättra intern- och externkommunikationen inom era processer, strategier och samarbeten för just den bransch ni arbetar inom. Ni får konkreta värderingsriktande verktyg för framgång, kreativitet, arbetsglädje, motivation och gemenskap. Läs vidare vad våra referenser säger om Leventa.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy