Liber i nytt samarbete med BYN

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 11:00 CEST

BYN – Byggnadsindustrins Yrkesnämnd har anlitat Liber för att ansvara för den teoretiska delen av utbildningen för företagslärlingar. Genom kompletta distansutbildningspaket kommer lärlingarna att få heldigitala utbildningar av Liber.

”Vi är glada över att presentera det här samarbetet med Liber som med stor kunskap och erfarenhet kommer att leverera utbildningar av högsta kvalitet till våra företagslärlingar. Vi ser fram emot ett givande samarbete,” säger Lars Tullstedt, Sveriges Byggindustrier och Styrelseordförande BYN.

I och med samarbetet kommer Liber att tillhandahålla kompletta distansutbildningar för den teoretiska delen av BYNs lärlingsutbildningar inom bygg och anläggning. Utbildningarna kommer att vara helt digitala och Liber har i det här uppdraget tagit fram ett utbildningskoncept som skräddarsytts för att passa BYNs mål och kravställningar. Samarbetet kommer att bidra till kompetensförsörjningen till branschen.

”Att erbjuda företagslärlingar marknadens bästa yrkesutbildningar är en viktig del av vår verksamhet. Tillsammans med Liber kommer vi att förse branschen med välutbildade och kompetenta yrkesarbetare,” säger Ingemar Klaesson, Kanslichef BYN.

”Vi är stolta över förtroendet att få leverera kvalitativa distansutbildningar till Byggnadsindustrins yrkesnämnd. På Liber brinner vi för ett livslångt lärande med målet att alla ska klara sina studier. Genom den här typen av samarbete bidrar vi till människors utveckling och framtida yrkesliv.” säger Åsa Norberg, VD Liber AB.

Om BYN 

BYN arbetar för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor,

vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

Om Liber

Liber är ett av Sveriges ledande förlag. Genom samarbete med de främsta forskarna och författarna erbjuder vi läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur av hög kvalitet. Liber har marknadens bredaste utbud för yrkesutbildningar. Vi står för kunskap som gör skillnad och vill att alla ska lyckas med sina studier.

För mer information kontakta:
Liber: Jonna Cornell, Marknadschef, tel. 073-673 12 44, jonna.cornell@liber.se.

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd: Ingemar Klaesson, Kanslichef, tel. 073-625 13 64, ingemar.klaesson@byn.se

​BYN – Byggnadsindustrins Yrkesnämnd har anlitat Liber för att ansvara för den teoretiska delen av utbildningen för företagslärlingar. Genom kompletta distansutbildningspaket kommer lärlingarna att få heldigitala utbildningar av Liber.

Läs vidare »

Revidering av uppmärksammat läromedel

Nyheter   •   Jun 04, 2018 14:48 CEST

Vi är som alltid angelägna om återkoppling och välkomnar åsikter om innehållet i våra läromedel. Nu har vi blivit uppmärksammade på synnerligen beklagliga felaktigheter i ett läromedel för årskurs 6 i samhällskunskap, som utkom 2014.

För oss är det av största vikt att våra läromedel är sakliga och bygger på relevanta fakta. Därför gör vi ändringar direkt i den digitala versionen av läromedlet. När det gäller den tryckta versionen stoppar vi den omgående och säkerställer att den inte längre levereras till skolor. Vi reviderar läroboken SO-serien Samhälle åk 6 så att den kan levereras till skolstart.

Kontakta affärsområdeschef Weronika Duvmo för vidare frågor, enklast via e-post weronika.duvmo@liber.se då vi arbetar intensivt för att stötta skolor och lärare med planeringen inför höststart.

Vi har blivit uppmärksammade på beklagliga felaktigheter i ett läromedel för årskurs 6 i samhällskunskap (2014). Läromedlet revideras därför omgående så att det kan levereras till skolstart.

Läs vidare »

Liber vill hylla lärare genom stolt samarbete med Lärargalan

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 14:30 CEST

Liber är för tredje året i rad stolt huvudsamarbetspartner till Lärargalan, en av Sveriges viktigaste galor. Tillsammans vill vi hylla lärare och öka statusen kring läraryrket.

Alla kan lyckas med sina SFI-kurser - med rätt stöd - det är våra ”kalla fakta”

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 06:00 CET

I Kalla Faktas granskningsprogram ”SFI-bluffen” har en reporter tagit rollen som SFI-lärare för en större privat aktör på skolmarknaden. Reportern möter en verklighet som är tuff för både elev och lärare. Men det finns en lösning som är effektiv, flexibel och enkel. Ungefär som att ha en extralärare i din dator, eller mobil, att använda när det passar dig. Med Unis av Liber kan fler få lyckas.

Liber förvärvar Unis för sfi-läromedel i världsklass

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 06:00 CEST

Liber förstärker den digitala portföljen med att förvärva läromedelsutvecklaren Unis. Tillsammans intar man en stark position på läromedelsmarknaden för sfi, utbildning i svenska för invandrare, med en produkt som erbjuder stor flexibilitet och individanpassning.

Idag studerar fler än 150 000* elever kurser i svenska för invandrare, sfi. Det är 150 000 elever som har olika förutsättningar, behov och mål med sina svenskstudier. Unis har med pedagogiken och tekniken i centrum lyckats skapa ett digitalt läromedel som gör det möjligt att varje elev kan öka sitt lärande både under och efter skoltid. Även motivation och inspiration är två viktiga faktorer för framgångsrika sfi-studier som Unis tagit till vara på.

”Unis har lyckats skapa ett välfungerande och lättillgängligt digitalt läromedel för en mycket viktig målgrupp. Vi är mycket stolta att Unis blir en del av Liber, där vi brinner för att ständigt erbjuda de allra bästa undervisningsstöden” säger, Åsa Norberg VD på Liber.

Sedan Unis lansering i november 2015 har 35 000 elever över hela Sverige lärt sig svenska med hjälp av läromedlet. I och med förvärvet blir Unis en del av Libers läromedelsportfölj mot marknaden svenska för invandrare. Peter Waldenbäck och Joel Waldenbäck, initiativtagare och utvecklare av Unis, fortsätter nu sitt vägvinnande arbete inom ramen för Libers verksamhet.

* Skolverkets senaste statistik för antal sfi-studerande avser år 2016

Liber 
Vår
vision speglar vad vi brinner för nämligen att hjälpa alla att lyckas med sina studier och leda Sverige till utbildning i världsklass. Vi utvecklar dagens och morgondagens läromedel och kurslitteratur förankrat i vår långa erfarenhet, modern forskning och med passion för utbildningens vardag. Liber grundades redan 1897 och är idag Sveriges största läromedelsföretag. www.liber.se

Unis 
Unis är ett digitalt interaktivt läromedel för utbildning i svenska för invandrare, sfi. Sedan lanseringen 2015 har 35 000 elever över hela landet lärt sig svenska med hjälp av Unis. Kurserna BC och CD innehåller tillsammans elevmaterial med fler än 1 000 lektioner, ljud, bild, fördjupningsuppgifter, tester, ordlista på nio olika språk mm. www.unis.nu

Liber förstärker den digitala portföljen med att förvärva läromedelsutvecklaren Unis. Tillsammans intar man en stark position på läromedelsmarknaden för sfi, utbildning i svenska för invandrare, med en produkt som erbjuder stor flexibilitet och individanpassning.

Läs vidare »

Sveriges första formativa läromedel för svenska och SVA

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 06:00 CEST

Under våren 2017 kommer det första läromedlet i Sverige som är skrivet för att passa ett formativt arbetssätt inom svenska och svenska som andraspråk för gymnasieskolan. Serien skrivs av de båda förstelärarna Carin Eklund och Inna Rösåsen på Tibble gymnasium. Syftet är att ge eleverna en större chans att nå målen och samtidigt uppnå mindre stress – för både elever och lärare.

Att bli lärare

Nyheter   •   Okt 01, 2018 10:00 CEST

​Att bli lärare är en grundläggande och heltäckande bok som blivande lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild av läraryrkets möjligheter och utmaningar men blickar också framåt. Boken består av fem olika delar som var och en är kopplade till aktuell forskning.

Uppdrag literacy - Med klassrummet som arena

Nyheter   •   Sep 18, 2018 10:00 CEST

Uppdrag literacy definierar paraplybegreppet literacy och visar hur undervisningen kan formas så att eleverna blir aktiva deltagare i förhållande till de textvärldar de möter. Författarna bidrar med verktyg för att omsätta teoretiska perspektiv till pedagogisk handling.

Den interkulturella förskolan Mål och arbetssätt

Nyheter   •   Sep 17, 2018 10:00 CEST

Förskolepersonal möter dagligen barn och föräldrar med skiftande kulturell bakgrund vilket ställer höga krav på lärarnas interkulturella pedagogiska kompetens. Syftet med denna bok är att bidra till utvecklingen av arbetet med flerspråkiga barn, eller nyanlända barn, i förskolan och bemötandet av vårdnadshavare med olika bakgrund och tankar kring barnuppfostran och förskolans roll.

Lyckas som digital aktör

Nyheter   •   Sep 13, 2018 09:05 CEST

Alla företag påverkas av digitaliseringen. Kunder ändrar beteenden, behov försvinner och nya tillkommer. Många unga företag har förstått att utnyttja den teknologiska utvecklingen för att hitta digitala lösningar på kundernas problem. De är snabba, flexibla och målmedvetna. Men hur ska traditionella företag göra för att klara konkurrensen eller ens överleva?

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadsansvarig
  • Svenska för invandrare, gymnasieskolans yrkesprogram, vuxenutbildning
  • anpcniookaor.cyjalvxleljruddd@golirnbedtr.bqseeg
  • 08-690 90 44

Om Liber AB

Genom att förädla idéer, forskning och kunskap till läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur av högsta kvalitet, bidrar vi till ett demokratiskt och empatiskt samhälle.

Liber grundades redan 1897 och har idag en omsättning på 353 miljoner kronor och ca 105 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Solna på Råsundavägen 12. Verkställande direktör är Anna Settman.