Lnkhetac1uopn43ks5u9
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

100 000 kr till skolledare på Angeredsgymnasiet för arbetet med nyanlända

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 11:02 CEST

Långsiktigt ledarskap, social trygghet och ett stort hjärta är betydelsefullt för hur väl en skolledare lyckas integrera nyanlända. Detta tog juryn för Libers Skolledarstipendium 2016 fasta på och utsåg Lars-Åke Johansson, rektor på Angeredsgymnasiet till årets stipendiat. Prisutdelningen skedde under Bokmässan i Göteborg.

L5kkkfaqdyfaekmseahd
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

100 000 kr till skolledare som öppnar dörrar för nyanlända

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 07:00 CEST

Läromedelsförlaget Liber har i år valt att rikta sitt skolledarstipendium om 100 000 kronor till skolledares arbete med integration av nyanlända i skolan. Stipendiet delas ut på Bokmässan i Göteborg den 23 september. Stipendieutdelningen inleds med föreläsningen "Lilla mångfaldsskolan" av Navid Modiri.

Fjxfadl9v5sdi5abwtbg
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

Sveriges första formativa läromedel för svenska och SVA

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 06:00 CEST

Under våren 2017 kommer det första läromedlet i Sverige som är skrivet för att passa ett formativt arbetssätt inom svenska och svenska som andraspråk för gymnasieskolan. Serien skrivs av de båda förstelärarna Carin Eklund och Inna Rösåsen på Tibble gymnasium. Syftet är att ge eleverna en större chans att nå målen och samtidigt uppnå mindre stress – för både elever och lärare.

Ghabwbeyq2zrkvyly42x
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

​Nytt digitalt läromedel: Lär nyanlända elever svenska

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 07:00 CEST

​Nytt digitalt läromedel: Lär nyanlända elever svenska En av lärarnas stora utmaningar idag är att integrera nyanlända elever i sin undervisning. För att lyckas med det måste eleverna lära sig svenska. Nu lanserar förlaget Liber Pratstart, en digital språkresurs som både underlättar lärarnas arbete – och snabbar på elevernas inlärning.

Ugwpim3mm9b3hzgacr7e
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

​Äldre- och funktionshindersomsorg

Nyheter   •   Jan 19, 2017 10:00 CET

Vad innebär det att leda verksamheter inom omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning? Vilka utmaningar står chefer inför och hur ser förutsättningarna ut för att hantera dessa? Avsnittet personal redogör för medarbetarnas förutsättningar och villkor när det gäller regelsystem organisering och arbetsmiljö. Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom socialt arbete.

J5bmpntizpv0pw0lrkuq
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

​Person och avtal

Nyheter   •   Jan 18, 2017 10:00 CET

Det som skiljer denna bok från många andra juridikböcker är att den inte kräver förkunskaper eller någon erfarenhet av juridisk text. Boken kan därför med fördel användas vid olika typer av juridisk grundutbildning inom universitet, högskolor och andra utbildningsinstitut samt inom bank- och finansutbildningar.

Hq0wcnhnv7t5qefhws8t
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

Coachboken

Nyheter   •   Jan 13, 2017 10:41 CET

Här får du en grundläggande genomgång av de färdigheter och förhållningssätt en coach behöver för att lyckas i sitt uppdrag.

Ea20dwwy9qhimxbglygb
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

​Rum, barn och pedagoger

Nyheter   •   Jan 12, 2017 10:00 CET

Rum, barn och pedagoger vänder sig till blivande förskollärare, men även till redan yrkesverksamma förskollärare med intresse för att fördjupa förståelsen för fysiska rum i förskoleverksamheten.

Hhjkzr7jayn1ijmhrbwk
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

​Juridik för lärare

Nyheter   •   Jan 11, 2017 10:00 CET

Boken redogör för regler kopplade till förskollärarens och lärarens roll som tjänsteman, regler om handläggning samt offentlighet och sekretess. De centrala reglerna i skollagen, som handlar om skolplikt, barns och elevers utveckling mot målen, trygghet och studiero samt inflytande, presenteras ingående. Kränkande behandling och diskriminering har fått ett eget kapitel.

Hkvvl14lo1o083akl7fp
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

Optimal marknadskommunikation

Nyheter   •   Jan 10, 2017 14:00 CET

Tredje, uppdaterade upplagan av den kompletta boken till marknadskommunikation! Den går igenom alla de moment som man måste kunna för att lyckas planera effektiv marknadskommunikation. Boken är uppdelad i fyra delar som täcker alla viktiga områden inom marknadskommunikation: -Marknadskommunikationens grunder, Målsättning och målgrupp, Budskap och Kanal.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknads- och försäljningschef
 • nina.cronehag@liber.se
 • 086909018
 • 0734392663

 • Presskontakt
 • Marknadsansvarig
 • Grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolans högskoleförberedande program
 • miriam.barzelatto@liber.se
 • 08-6909334

 • Presskontakt
 • Marknadsansvarig
 • Svenska för invandrare, gymnasieskolans yrkesprogram, vuxenutbildning
 • annika.callerud@liber.se
 • 08-690 90 44

Om Liber AB

Välkommen till Liber och ett gränslöst lärande!

Liber är ett av Nordens största förlag med en omsättning på 377 miljoner kronor och 116 medarbetare. Vi utvecklar, förädlar och distribuerar tryckta och digitala läromedel, kurslitteratur och facklitteratur i syfte att på bästa sätt stödja den lärande individen i skolan, högskolan och i yrkeslivet.
Huvudkontoret ligger i Solna och Verkställande direktör och koncernchef är Åsa Norberg.