Egg8nexfxjzwlslxjveq
Fbpcvbcgcvorfe3esqk3

Liber är glad huvudsamarbetspartner till Lärargalan 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 15:11 CEST

Hylla Sveriges lärare den 4 september Liber tror på lärarna som det viktigaste i skolan för elevernas utveckling och framsteg. Vi satsar varje dag all vår erfarenhet och kreativitet för att ge lärare och elever smarta verktyg för sitt gemensamma arbete. Det är därför med glädje som vi stödjer Lärargalan - Sveriges första, enda och piggaste evenemang för att hylla landets lärare.

Lnkhetac1uopn43ks5u9
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

100 000 kr till skolledare på Angeredsgymnasiet för arbetet med nyanlända

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 11:02 CEST

Långsiktigt ledarskap, social trygghet och ett stort hjärta är betydelsefullt för hur väl en skolledare lyckas integrera nyanlända. Detta tog juryn för Libers Skolledarstipendium 2016 fasta på och utsåg Lars-Åke Johansson, rektor på Angeredsgymnasiet till årets stipendiat. Prisutdelningen skedde under Bokmässan i Göteborg.

L5kkkfaqdyfaekmseahd
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

100 000 kr till skolledare som öppnar dörrar för nyanlända

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 07:00 CEST

Läromedelsförlaget Liber har i år valt att rikta sitt skolledarstipendium om 100 000 kronor till skolledares arbete med integration av nyanlända i skolan. Stipendiet delas ut på Bokmässan i Göteborg den 23 september. Stipendieutdelningen inleds med föreläsningen "Lilla mångfaldsskolan" av Navid Modiri.

Fjxfadl9v5sdi5abwtbg
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

Sveriges första formativa läromedel för svenska och SVA

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 06:00 CEST

Under våren 2017 kommer det första läromedlet i Sverige som är skrivet för att passa ett formativt arbetssätt inom svenska och svenska som andraspråk för gymnasieskolan. Serien skrivs av de båda förstelärarna Carin Eklund och Inna Rösåsen på Tibble gymnasium. Syftet är att ge eleverna en större chans att nå målen och samtidigt uppnå mindre stress – för både elever och lärare.

Ghabwbeyq2zrkvyly42x
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

​Nytt digitalt läromedel: Lär nyanlända elever svenska

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 07:00 CEST

​Nytt digitalt läromedel: Lär nyanlända elever svenska En av lärarnas stora utmaningar idag är att integrera nyanlända elever i sin undervisning. För att lyckas med det måste eleverna lära sig svenska. Nu lanserar förlaget Liber Pratstart, en digital språkresurs som både underlättar lärarnas arbete – och snabbar på elevernas inlärning.

Yolbfqsvkwcx9qhhjceg
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

Kassaflödesanalys

Nyheter   •   Jul 06, 2017 10:00 CEST

I denna andra upplaga av boken om kassaflöden har begrepp, referenser och uppställningsformer anpassats till aktuella regelverk och vissa förklaringar har utvecklats. Bokens huvudsyfte är att skapa förståelse för sambandet mellan resultat- och balansräkningar å den ena sidan och kassaflöden å den andra.

Bqh7ffca0fowbfokvqjk
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan

Nyheter   •   Jul 05, 2017 10:00 CEST

I skollagen står att förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och att utvecklingen ska dokumenteras och analyseras systematiskt. Men vad innebär vetenskaplig grund? Och hur kan man systematisera dokumentationer och analyser på ett vetenskapligt sätt? Detta är frågor som författaren besvarar i boken.

Media no image
Lcehd90eovegsadym9zj

Liber förvärvar Unis för sfi-läromedel i världsklass

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 06:00 CEST

Liber förstärker den digitala portföljen med att förvärva läromedelsutvecklaren Unis. Tillsammans intar man en stark position på läromedelsmarknaden för sfi, utbildning i svenska för invandrare, med en produkt som erbjuder stor flexibilitet och individanpassning.

Idag studerar fler än 150 000* elever kurser i svenska för invandrare, sfi. Det är 150 000 elever som har olika förutsättningar, behov och mål med sina svenskstudier. Unis har med pedagogiken och tekniken i centrum lyckats skapa ett digitalt läromedel som gör det möjligt att varje elev kan öka sitt lärande både under och efter skoltid. Även motivation och inspiration är två viktiga faktorer för framgångsrika sfi-studier som Unis tagit till vara på.

”Unis har lyckats skapa ett välfungerande och lättillgängligt digitalt läromedel för en mycket viktig målgrupp. Vi är mycket stolta att Unis blir en del av Liber, där vi brinner för att ständigt erbjuda de allra bästa undervisningsstöden” säger, Åsa Norberg VD på Liber.

Sedan Unis lansering i november 2015 har 35 000 elever över hela Sverige lärt sig svenska med hjälp av läromedlet. I och med förvärvet blir Unis en del av Libers läromedelsportfölj mot marknaden svenska för invandrare. Peter Waldenbäck och Joel Waldenbäck, initiativtagare och utvecklare av Unis, fortsätter nu sitt vägvinnande arbete inom ramen för Libers verksamhet.

* Skolverkets senaste statistik för antal sfi-studerande avser år 2016

Liber 
Vår
vision speglar vad vi brinner för nämligen att hjälpa alla att lyckas med sina studier och leda Sverige till utbildning i världsklass. Vi utvecklar dagens och morgondagens läromedel och kurslitteratur förankrat i vår långa erfarenhet, modern forskning och med passion för utbildningens vardag. Liber grundades redan 1897 och är idag Sveriges största läromedelsföretag. www.liber.se

Unis 
Unis är ett digitalt interaktivt läromedel för utbildning i svenska för invandrare, sfi. Sedan lanseringen 2015 har 35 000 elever över hela landet lärt sig svenska med hjälp av Unis. Kurserna BC och CD innehåller tillsammans elevmaterial med fler än 1 000 lektioner, ljud, bild, fördjupningsuppgifter, tester, ordlista på nio olika språk mm. www.unis.nu

Liber förstärker den digitala portföljen med att förvärva läromedelsutvecklaren Unis. Tillsammans intar man en stark position på läromedelsmarknaden för sfi, utbildning i svenska för invandrare, med en produkt som erbjuder stor flexibilitet och individanpassning.

Läs vidare »
Z7106iwjiyttwbqfqawk
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

Socialpsykologi - en introduktion

Nyheter   •   Jun 21, 2017 10:00 CEST

I dagens föränderliga och globaliserade värld blir kunskapen om samspel, grupprocesser, social påverkan, fördomar, moraluppfattningar och kulturella värderingar allt viktigare. Den här boken ger en bred introduktion till socialpsykologi och tar upp både psykologiska och sociologiska perspektiv.

Boiea1hzb37v0hdhonkh
Fbpcvbcgcvorfe3esqk3

Libers samhällskunskap 1b

Nyheter   •   Jun 19, 2017 15:49 CEST

Många elever tycker att samhällskunskap är kul eftersom det ofta handlar om sådant som händer här och nu och därför berör, engagerar och ibland även upprör. Samtidigt är det just det som kan göra ämnet svårt. Det finns inte alltid bara ett sätt att tänka eller tycka, eller bara ett svar eller perspektiv. Det är inte heller enkelt att avgöra om det som sägs är sant eller ens rimligt.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknads- och försäljningschef
 • nina.cronevvgxhaxzg@licvber.se
 • 086909018
 • 0734392663

 • Presskontakt
 • Marknadsansvarig
 • Grundskolans årskurs F-6
 • itygvnuzvggutpnirklpsqllnverhva.martzminssonjt@liber.suae
 • 08-6909324

 • Presskontakt
 • Marknadsansvarig
 • Grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolans högskoleförberedande program
 • miriam.barzelatto@liber.se
 • 08-6909334

 • Presskontakt
 • Marknadsansvarig
 • Svenska för invandrare, gymnasieskolans yrkesprogram, vuxenutbildning
 • wzggannihukaicvi.cxealqklesfrud@rslieeauber.awruxwse
 • 08-690 90 44

Om Liber AB

Välkommen till Liber och ett gränslöst lärande!

Liber är ett av Nordens största förlag med en omsättning på 377 miljoner kronor och 116 medarbetare. Vi utvecklar, förädlar och distribuerar tryckta och digitala läromedel, kurslitteratur och facklitteratur i syfte att på bästa sätt stödja den lärande individen i skolan, högskolan och i yrkeslivet.
Huvudkontoret ligger i Solna och Verkställande direktör och koncernchef är Åsa Norberg.