Lnkhetac1uopn43ks5u9
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

100 000 kr till skolledare på Angeredsgymnasiet för arbetet med nyanlända

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2016 11:02 CEST

Långsiktigt ledarskap, social trygghet och ett stort hjärta är betydelsefullt för hur väl en skolledare lyckas integrera nyanlända. Detta tog juryn för Libers Skolledarstipendium 2016 fasta på och utsåg Lars-Åke Johansson, rektor på Angeredsgymnasiet till årets stipendiat. Prisutdelningen skedde under Bokmässan i Göteborg.

L5kkkfaqdyfaekmseahd
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

100 000 kr till skolledare som öppnar dörrar för nyanlända

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 07:00 CEST

Läromedelsförlaget Liber har i år valt att rikta sitt skolledarstipendium om 100 000 kronor till skolledares arbete med integration av nyanlända i skolan. Stipendiet delas ut på Bokmässan i Göteborg den 23 september. Stipendieutdelningen inleds med föreläsningen "Lilla mångfaldsskolan" av Navid Modiri.

Fjxfadl9v5sdi5abwtbg
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

Sveriges första formativa läromedel för svenska och SVA

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 06:00 CEST

Under våren 2017 kommer det första läromedlet i Sverige som är skrivet för att passa ett formativt arbetssätt inom svenska och svenska som andraspråk för gymnasieskolan. Serien skrivs av de båda förstelärarna Carin Eklund och Inna Rösåsen på Tibble gymnasium. Syftet är att ge eleverna en större chans att nå målen och samtidigt uppnå mindre stress – för både elever och lärare.

Ghabwbeyq2zrkvyly42x
Lhcyypdq6dmozsdxymvu

​Nytt digitalt läromedel: Lär nyanlända elever svenska

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 07:00 CEST

​Nytt digitalt läromedel: Lär nyanlända elever svenska En av lärarnas stora utmaningar idag är att integrera nyanlända elever i sin undervisning. För att lyckas med det måste eleverna lära sig svenska. Nu lanserar förlaget Liber Pratstart, en digital språkresurs som både underlättar lärarnas arbete – och snabbar på elevernas inlärning.

F6d0r2jy2oy1dbkza58o
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

Personalekonomi idag

Nyheter   •   Feb 20, 2017 10:00 CET

I den här helt omarbetade upplagan finns pedagogiska modeller och konkreta exempel för hur man gör beräkningar på företagets viktigaste resurs – medarbetarna.

Mdofcdphckbp76qtqvkj
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

Modern reglerteknik Övningsbok

Nyheter   •   Feb 17, 2017 10:00 CET

Modern reglerteknik behandlar reglertekniken, såväl ur en teoretisk som en tillämpad synvinkel. Den lämpar sig mycket väl för en första kurs i ämnet på högskolenivå, t.ex. inom högskole- och civilingenjörsutbildningar. Det är en av landets mest väletablerade läroböcker på området och bygger på material som har utvecklats i mer än 20 år i författarens egen undervisning.

Cwbw7lqjvoppdyskoxq2
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

Hela bilden

Nyheter   •   Feb 15, 2017 16:00 CET

”Jag var 20 år när jag kom till Sverige från Iran. Idag är jag chef för 8000 personer, har fått höga betyg för mitt ledarskap och har blivit utsedd till Sveriges mäktigaste kvinna i näringslivet.” Azita Shariati berättar om ett ledarskap styrt av värderingar och hur dessa har formats av hennes uppväxt och situationer som hon ställts inför. Det är en engagerande berättelse av en självklar ledare.

Ywq89khjmjkupotzwhda
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

Vårdpedagogik - Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv

Nyheter   •   Feb 15, 2017 10:00 CET

​Att ge vård och omvårdnad medför pedagogiska utmaningar i det dagliga arbetet. Dessa utmaningar kräver kunskap om bland annat lärandeprocesser, patientundervisning, rådgivning och handledning. I boken belyser författarna pedagogiska aspekter på professionella möten med studenter, kolleger, patienter och anhöriga. Boken ger både en teoretisk orientering och en praktisk tillämpning.

Gqnvafm9ht5yqkopucmp
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

Reinventing Organizations - en guide till att skapa kreativa organisationer

Nyheter   •   Jan 27, 2017 13:46 CET

Reinventing Organizations är en av de mest omtalade böckerna om ledarskap de senaste åren. Detta är den svenska utgåvan av den banbrytande boken!

Kw7lvkfuiod2v76qbz6m
Y1sqeclbi2mn88x79ckp

Svensk kriminalpolitik

Nyheter   •   Jan 27, 2017 12:53 CET

Kriminalpolitiken är idag ett mycket uppmärksammat område och en strategiskt viktig fråga för de politiska partierna. Lagstiftningen och de politiska åtgärderna – liksom den verksamhet som bedrivs av polis, åklagarmyndigheter, domstolar och kriminalvård – har en tydlig moralisk dimension, som handlar om såväl samhälleliga värderingar som den enskildes integritet.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknads- och försäljningschef
 • htninaedzf.cpmronedgmogjxvjzfmhaisekg@likmber.alse
 • 086909018
 • 0734392663

 • Presskontakt
 • Marknadsansvarig
 • Grundskolans årskurs F-6
 • ovenzlgunizvlla.txmartinidssonsq@lnpwtukibxwer.se
 • 08-6909324

 • Presskontakt
 • Marknadsansvarig
 • Grundskolans årskurs 7-9, gymnasieskolans högskoleförberedande program
 • miriam.barzelatto@liber.se
 • 08-6909334

 • Presskontakt
 • Marknadsansvarig
 • Svenska för invandrare, gymnasieskolans yrkesprogram, vuxenutbildning
 • annika.callerud@liber.se
 • 08-690 90 44

Om Liber AB

Välkommen till Liber och ett gränslöst lärande!

Liber är ett av Nordens största förlag med en omsättning på 377 miljoner kronor och 116 medarbetare. Vi utvecklar, förädlar och distribuerar tryckta och digitala läromedel, kurslitteratur och facklitteratur i syfte att på bästa sätt stödja den lärande individen i skolan, högskolan och i yrkeslivet.
Huvudkontoret ligger i Solna och Verkställande direktör och koncernchef är Åsa Norberg.