Skip to main content

​Äldre- och funktionshindersomsorg

Nyhet   •   Jan 19, 2017 10:00 CET

Avsnittet om regelsystem behandlar lagar, förordningar, tillämpningsföreskrifter EU-regler, EU-förordningar och EU-direktiv. Området organisering beskriver organisering av välfärdstjänster – både kommunala och privata utförare. I avsnittet om ledarskap diskuteras följande frågor: Vad innebär det att leda verksamheter inom omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning? Vilka utmaningar står chefer inför och hur ser förutsättningarna ut för att hantera dessa? Avsnittet personal redogör för medarbetarnas förutsättningar och villkor när det gäller regelsystem organisering och arbetsmiljö.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom socialt arbete.


Om författarna

MARIA BENNICH är filosofie doktor i sociologi och universitetslektor i socialt arbete på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet samt verksam vid Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping.

LARS ZANDERIN är filosofie licentiat i statsvetenskap, filosofie doktor i rättssociologi samt universitetslektor (emeritus) i politologi. Han har varit verksam vid Linnéuniversitetet, Växjö, Lunds universitet, Högskolan i Kristianstad och Högskolan i Kalmar.


Fakta om boken
Äldre- och funktionshindersomsorg
978-91-47-11251-7 
Maria Bennich, Lars Zanderin, Ulrika Börjesson, Kjerstin Larsson, Maria Wolmesjö

Bläddra i ett provex här

Beställ boken här

För recensionsexemplar kontakta Anna Norgren, anna.norgren@liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy