Skip to main content

Bygg

Nyhet   •   Nov 25, 2011 15:18 CET

Libers nya läromedelsserie Bygg utvecklas i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier, och omfattar faktaböcker och e-läromedel. Serien beskriver de olika arbetsmoment som är nödvändiga att känna till och kunna utföra. Kvalitets- och arbetsmiljöfrågorna beskrivs i sitt sammanhang. Webben ger bra förutsättningar för integrering av kärnämnena i karaktärsämnet. Vi har även tagit hänsyn till att utvecklingen inom byggbranschen tenderar att bredda yrkesområdena.

Faktaböcker

Faktabok: Byggstart
Byggstart riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om byggande. Du får en översikt av de yrken som finns inom byggsektorn och en tillbakablick som visar byggandets utveckling. Här beskrivs också stegvis projektering, produktion och förvaltning av byggnader och anläggningar. Innehållet fokuserar på kvalitet, arbetsmetoder och värdet av en god arbetsmiljö.

Faktabok: Arbetsmiljö för byggare tar upp: arbetsmiljöorganisationer på en arbetsplats, säkerhet i fokus, hälsa, ergonomi, kretslopp och hållbar utveckling, lagar som styr arbetsmiljöarbetet.

Faktabok: Ritningsläsning och mätteknik tar upp: mätningsteknik med fakta för beräkningar, grundläggande ritteknik.

Faktabok: Maskiner, verktyg och utrustning tar upp: arbeta säkert, rätt verktyg eller maskin, vårda och serva verktyg och maskiner, leverantörsförteckning.

Faktabok: Byggteknik, tar upp och beskriver vilka påfrestningar en byggnad kan utsättas för och vilka undersökningar och beräkningar som måste göras för att man ska kunna bygga på ett säkert och hållbart sätt.

Faktabok: Murning, putsning och plattsättning, tar upp regler och förutsättningar för arbete med murning, putsning och plattsättning så att det blir rätt från början. Den tar även upp historik materialkunskap och vilka konsekvenser det får om man inte gör rätt.

Faktabok: Anläggning, tar upp och beskriver hur arbete med anläggningsområdets olika delar ska utföras, allt från schaktning och sprängning till färdigställande av gröna ytor. Boken tar även upp vilka regler som gäller för respektive arbetsmoment.

Faktabok: Betong, riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om betong och armering. Med historik, regelverk och materialkunskap om de olika materialens egenskaper hjälper boken till att ge förutsättningar för ett rätt utfört arbete, med en hög kvalité.

Faktabok: Träarbete, tar upp de vanligaste arbetsmomenten som träarbetare jobbar med. Med en historik, materialkunskap och en beskrivning av konsekvenser för felaktigt utfört arbete, samt arbetsmiljöaspekter, hjälper boken till att ge förutsättningar för ett rätt utfört arbete, med en hög kvalité.

Faktabok: Järnvägsteknik, riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om järnvägsbyggnad. Boken innehåller allt från banteknik för anläggarna inom järnvägsbyggnad till signalteknik för eltekniker. Den är lämplig för gymnasieelever med järnvägsinriktning och som studiematerial av yrkesverksamma.

Faktabok: Måleri, riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper i måleri. Här beskrivs hur måleriyrket har utvecklats under åren till det yrke det är idag. Boken beskriver vilka förutsättningar och regler som gäller för att kunna utföra arbetet så att det blir rätt från början. Arbetsmiljöarbetet går som en röd tråd genom boken för att ge hantverkaren rätt förutsättningar för ett långt och lyckat arbetsliv. Trender inom inredning och måleri förändras ständigt och målarna får i boken följa dessa och lära sig aktuella tekniker, hjälpmedel och maskiner.

Bygg Pluswebb
Med e-läromedlet Bygg Pluswebb effektiviserar dina elever sitt lärande. Bygg Pluswebb kompletterar faktaböckerna i serien Bygg. På läromedelswebben får eleverna flera sätt att visa vad de kan och förstår, de får direkt veta om de gjort rätt eller fel, de får intelligent återkoppling som leder dem på vägen mot att klara övningarna. Teori och praktik kan integreras på ett enkelt sätt och kan individualiseras så att eleven gör den teoretiska delen av utbildningen parallellt med den praktiska. Libers nya läromedelsserie Bygg utvecklas i samråd med BI, Sveriges Byggindustrier. Bygg Pluswebb vänder sig till elever på gymnasiet och är en vidareutveckling av Bygg online.

Vad innehåller Bygg Pluswebb?
Bygg Pluswebb innehåller övningsuppgifter till faktaböckerna, inlämningsuppgifter och beskrivningar av de praktiska moment som ska genomföras samt vilket material och vilka verktyg som behövs för att genomföra de praktiska momenten.

I varje praktiskt moment gör eleven ett test. Testet prövar elevens kunskap om vad man behöver känna till för att kunna genomföra de praktiska momenten på ett yrkesmannamässigt sätt. Testen behandlar även de arbetsmiljöaspekter som eleven behöver tänka på inför uppgiften. Förkunskapstesten innehåller även infärgning av engelska, matematik samt idrott och hälsa. Bygg Pluswebb innehåller också ett arkiv där eleven kan lära sig mer om material och verktyg inför de praktiska arbetsuppgifterna. Det finns även en ordlista med översättningar till engelska.

Vad kan man göra i Bygg Pluswebb?
Bygg Pluswebb ger läraren en möjlighet att i klassrumsundervisning gå igenom de moment som ingår i de praktiska övningarna. Bygg Pluswebb visar steg för steg hur man praktiskt går till väga och de flesta momenten visas genom animeringar. Även om eleverna inte ska bygga just det som beskrivs, kan läraren visa på principen och sen överföra det på de moment eleverna ska utföra.

Var kan eleven arbeta med Bygg Pluswebb?
Med Bygg Pluswebb är eleven inte bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är en dator med uppkoppling till nätet.

Bygg Pluswebb lärarresurs
Om dina elever arbetar med e-läromedlet Bygg Pluswebb så ska du som är lärare abonnera på Bygg Pluswebb Lärarresurs. Den innehåller samma övningsmaterial som eleverna har plus att du har tillgång till inlämningsuppgifter med bedömningsguider till de olika kapitlen. Här blir du guidad i materialet och får den extra information som du behöver för att enkelt integrera läromedelswebben och ett digitalt arbetssätt i din undervisning.

Via din Lärarresurs kan du följa dina elevers resultat och får en möjlighet att individualisera och se till att eleverna arbetar med just det de behöver mest. Med Bygg Pluswebb Lärarresurs kan du planera, genomföra och utvärdera dina elevers arbete när det passar dig bäst och var du än befinner dig!

Hur köper jag Bygg Pluswebb?
Bygg Pluswebb säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Beställ på www.liber.se. Där finns också allt du behöver veta om Libers köpvillkor.

Vill du veta mer?
Använder du den tidigare generationens e-läromedel till Byggserien: Bygg Online? Du kan inte längre köpa Bygg Online till nya klasser. Bygg Online har ersatts av Bygg Pluswebb. Praktiska frågor besvaras av Sture Sahlström, tel 08-6909394, sture.sahlstrom@liber.se. Du beställer tilläggslicenser till dina nuvarande klasser på www.liber.se/byggonline.

Läs mer om Bygg Online.

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy