Skip to main content

Ergo Fysik - Helt anpassad till gymnasiets nya ämnesplaner

Nyhet   •   Nov 29, 2011 14:33 CET

Ergo Fysik 1 är den första fysikboken i serien Ergo Fysik som är helt anpassad till gymnasiets nya ämnesplaner.
Nya Ergo Fysik 1 omfattar 150 p. Den innehåller all teori för nya kurs 1 och dessutom många uppgifter, problem och övningar.
Tills vidare säljs också Ergo Fysik kurs A och B.

Ergo Fysik 1 är helt anpassad till GY 2011!

Ergo Fysik 1
Ergo Fysik 1 är en komplett kursbok som ger eleverna goda förutsättningar för fortsatta studier. Särskilda avsnitt behandlar modellering, hypoteser, bearbetning, analys och matematiska metoder. ”Viktig”-rutor och kontrollfrågor efter varje avsnitt gör boken lättläst och engagerande. Lösningsförslag till kontrollfrågorna finns i boken.

Innehåll Ergo Fysik 1

• Fysikens värld

• Fysikerns sätt att se

• Rörelse

• Newtons lagar

• Energi

• Rörelsemängd

• Termofysik

• Klimat och väder

• Elektricitet

• Atom- och kärnfysik

• Relativitetsteori och standardmodell

Uppgifter
Uppgiftsdelen innehåller inte bara räkneuppgifter utan också mer kvalitativa uppgifter som Diskutera, Resonera och Uppskatta fysik. Sist i varje kapitel finns också ett antal förslag på hemlaborationer som eleverna med enkel utrustning kan utföra i hemmet.

Uppgiftsdelen är indelad i:

• Räkna fysik

• Diskutera fysik

• Resonera fysik

• Uppskatta fysik

• Testa dig i fysik

• Hemlaborationer

Lärar- och elevmaterial Online
Konkret metodisk handledning, ledningar och lösningar, laborationer mm.

Vi kommer successivt att publicera mer information om lärarmaterialet på liber.se.

Ergo Fysik A
Ergo Fysik A är en heltäckande kursbok som är anpassad till behoven hos dagens elever. I Ergo Fysik A används enkla modeller för att introducera nya områden inom fysiken. Text och bild beskriver och illustrerar olika fenomen innan matematiken förs in. Vid svårare matematiska moment får eleverna konkret vägledning. Särskilda ”viktig”-rutor och kontrollfrågor efter varje avsnitt gör boken lättläst och engagerande.

Övningsdelen innehåller inte bara räkneuppgifter utan också mer kvalitativa uppgifter som Diskutera, Resonera och Uppskatta fysik. Sist i varje kapitel finns också ett antal förslag på hemlaborationer som eleverna med enkel utrustning kan utföra i hemmet.

Uppgiftsdelen är indelad i:

- Räkna fysik

- Diskutera fysik

- Resonera fysik

- Uppskatta fysik

- Testa dig i fysik

- Hemlaborationer

Sist i kapitlen finns också hänvisningar till lämpliga laborationer och övrigt Online-material. Hårdvara som är anpassad till laborationerna kan köpas från Micro Support.

Ergo Fysik A innehåller:

- Fysikens värld

- Fysikerns sätt att se

- Rörelse

- Newtons lagar

- Energi

- Termofysik

- Elektricitet

- Ljus

- Makrokosmos och mikrokosmos

Ergo Fysik B
Ergo Fysik B är en heltäckande kursbok. Materialet är omfattande men det lätta och lediga språket tillsammans med noggranna förklaringar och genomarbetade exempel gör fysiken lätt att ta till sig.

Det är vanligt att läroböcker i Fysik B börjar med att bygga på A-kursens avsnitt om Newtons lagar och rörelse. I Ergo Fysik B har istället atom- och kärnfysik placerats bland de första kapitlen i kursen. På så sätt lyfts betydelsen av atom- och kärnfysiken och eleverna får börja kurs B med något nytt och spännande. En annan fördel med denna struktur är att exempel och uppgifter i rörelsemängdskapitlet kan behandla atom- eller kärnfysik. Den lärare som ändå vill börja B-kursen med rörelseavsnitten kan göra det utan att det får några konsekvenser. I likhet med Ergo Fysik A innehåller uppgiftsdelarna i Ergo Fysik B de uppskattade avsnitten Diskutera, Resonera, Uppskatta Fysik samt hemlaborationer.

Ergo Fysik B innehåller:

- Vågor

- Atomfysik

- Kärnfysik

- Rätlinjig rörelse

- Kroklinjig rörelse

- Rörelsemängd

- Gravitation

- Elektriska fält

- Magnetiska fält

- Induktion

- Relativitetsteori och kvantfysik

- Astrofysik

Lärar- och elevmaterial på webben
Lärarhandledningar till Ergo Fysik A och B har samlats på en gemensam webbplats. Lärarmaterialet innehåller:

- Demonstrationer och enkla försök

- Lösningar till Räkna fysik

- Extrauppgifter

- Grafräknaruppgifter

- Laborationsförslag (kräver hårdvara)

- Lösningar till Diskutera, Resonera, Uppskatta fysik

- Kommentarer till hemlaborationer

- Kapitelprov (även redigerbara)

Elevmaterial innehåller:

- Lösningar till räkneuppgifter

- Grafräknaruppgifter

- Extrauppgifter

- Interaktiva kontrollfrågor (endast A)

Böckerna finns inlästa hos Inläsningstjänst.

Om Författarna: Författare till Ergo Fysik A och B:
Jan Pålsgård. Lektor i fysik vid en gymnasieskola i Oslo.

Klas Nilson. Lektor i fysik vid Polhemskolan i Lund.

Göran Kvist. Fysik- och matematiklärare vid Borgarskolan i Malmö.

Titel: Ergo Fysik 1, ISBN: 978-91-47-08553-8, 428 sidor

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy