Skip to main content

Företagsekonomi 100, faktabok, övningar och lösningar

Nyhet   •   Jan 02, 2017 10:00 CET

Det här är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som ger en heltäckande introduktion i ämnet. Nu i sin 18:e upplaga!

Boken har blivit en klassiker inom grundläggande företagsekonomi tack vare ständig utveckling och förnyelse. Den är praktiskt relevant och tillämpbar men också väl förankrad i företagsekonomisk teori.

Upplaga 18 är uppdaterad och vidareutvecklad. Det gäller både faktabok, övningsbok och lösningar. Finansieringsavsnittet har fått en modernare ansats med starkare fokus på kassacykeln, kassaflöden och finansieringsproblem för företag i olika utvecklingsstadier. Marknadsföringsavsnitten om relationsmarknadsföring och digital marknadsföring fördjupats. Digitaliseringens betydelse för i princip alla verksamheter adresseras. Även hållbart företagande och hållbarhetsrapportering lyfts fram på ett tydligare sätt.

Bokens pedagogiska idéer är främst:

- Att innehållet koncentreras till den företagsekonomiska kärnan.

- Att för företag relevanta teman och utmaningar behandlas.

- Att framställningen är inriktad på moderna sätt att tänka kring, analysera och fatta beslut i företag.

- Att bokens upplägg underlättar och stödjer både problembaserat lärande och teoretiskt reflekterande lärande.

- Att innehållet framställs på ett sätt som passar studerande vid universitet, högskolor och annan vuxenutbildning.


Övningsboken
följer faktabokens indelning. Den innehåller ett stort antal uppgifter av varierande typ: instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter, räkneuppgifter/tillämpningsuppgifter och uppgifter som integrerar teori och praktik.

Lösningar innehåller utförliga lösningsförslag till tillämpningsuppgifterna i övningsboken.

Företagsekonomi 100 Fakta (Upplaga 18)
Företagsekonomi 100 Lösningar (Upplaga 18)
Företagsekonomi 100 Övningsbok (Upplaga 18)

Om författarna

Per-Hugo Skärvad är docent i företagsekonomi, verksam vid Institutet för ekonomisk forskning inom Lunds universitet samt inom BSI & Partners. Jan Olsson har varit universitetslektor vid Linköpings universitet. Under senare år har han varvat undervisning med u-landsuppdrag för SIDA.

Beställ böckerna via www.adlibris.com eller www.bokus.com

Beställ utvärderingsexemplar genom anna.norgren@liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy