Skip to main content

Handbok i kvalitativa metoder

Nyhet   •   Aug 21, 2015 13:25 CEST

I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder.

Boken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda sig av kvalitativa metoder och hur en kvalitativ undersökning kan planeras. I den andra delen går författarna in på tre huvudsakliga sätt att framställa data: intervjuer, observationer och textanalys. I denna del finns också specialkapitel om livshistorieintervjuer, fokusgruppsdiskussioner, skuggning, forskning på internet, diskursanalys samt användningen av bilder. I den tredje och avslutande delen av boken diskuteras analys av kvalitativa data och vad det kan innebära att skriva akademiskt.

I denna andra upplaga har många kapitel aktualiserats och setts över. Dessutom finns två nya kapitel: ett om att intervjua barn och ett om att göra videoobservationer och analysera dessa.

Om författarna
Redaktörer är Göran Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms universitet och verksam vid SCORE i Stockholm och Peter Svensson, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund.

Fakta om boken
Titel: Handbok i kvalitativa metoder
ISBN: 978-91-47-11224-1
Bläddra i ett smakprov

Köp boken!

Information
Förläggare: Pontus Fryk, pontus.fryk@liber.se 08-690 90 10
För recensionsexemplar kontakta Jenny Bergström, jenny.bergstrom@liber.se
Här finns högupplösta omslagsbilder: http://b2b.liber.se/bild/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy