Skip to main content

​​Hemsjukvård - olika perspektiv på trygg och säker vård

Nyhet   •   Mar 18, 2019 09:00 CET

Hemsjukvård blir en allt större del av svensk hälso- och sjukvård. Det är viktigt att vården som patienter får i det egna hemmet kännetecknas av trygghet, kvalitet och patientsäkerhet. I denna antologi åskådliggörs patientsäkerhet inom hemsjukvården utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, med ett stort antal patientfall som exempel.

Här beskrivs hur synen på patientsäkerhet har utvecklats fram till idag, olika teoretiska modeller för att förstå säkerhet och orsaken till att olyckor sker eller inte sker. Boken belyser patientsäkerhet inom olika områden som palliativ vård i hemmet, hemrehabilitering och öppenvårdspsykiatri, samt etiska dilemman och specifika riskområden som finns inom hemsjukvård, såsom hot och våld. Vidare tar boken upp patienters och anhörigas roller och möjligheter att medverka till en säker och trygg vård, liksom personalens arbetsvillkor och ledningens ansvar för patientsäkerhet. Boken avslutas med en beskrivning av de utmaningar och möjligheter för en patientsäker vård som följer av digitalisering och ny teknik.

Hemsjukvård riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma eller studerande inom hemsjukvård, eller på andra sätt kommer i kontakt med hemsjukvård.


Om författarna

Redaktörer för boken är Mirjam Ekstedt och Maria Flink. Båda forskar om olika aspekter av trygg och säker vård, och om patienters delaktighet i egenvård vid Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet.

Om boken
Hemsjukvård
978-91-47-11277-7
Mirjam Ekstedt, Maria Flink
Upplaga: 1
Omfång: 448 sidor


Provläs boken
Beställ boken

Beställ recensionsexemplar av anna.norgren@liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.