Skip to main content

Innovation eller kvartalskapitalism?

Nyhet   •   Jul 23, 2013 13:00 CEST

Framgångsrika företag behöver hantera kraven från två delvis motstående logiker: innovationslogik och kapitalmarknadslogik. Innovationslogiken bygger på intimt samspel mellan forskning, utveckling och produktion inom och mellan företag, medan kapitalmarknadslogiken utgår från aktieägarnas förväntan om hög och säker avkastning.

Forskningen som tas upp i boken tydliggör de utmaningar som detta skapar, men den visar också hur kraven från kapitalmarknaden kan hanteras samtidigt som företagens långsiktiga behov av satsningar på fungerande innovationsprocesser tillfredsställs. Detta sker genom en utveckling mot globala produktionssystem som kombinerar och balanserar outsourcing och integration. I sådana produktionssystem finns det goda förutsättningar för konkurrenskraftig industriell produktion i Sverige.

”Sverige är beroende för sitt framtida välstånd av att ha en exporterande industri. Det är viktigt att vi har en levande debatt om hur vi ska agera för att öka vår industriproduktion med fokus på vilka faktorer som får globalt konkurrensutsatta företag att förlägga sin forskning, produktutveckling och produktion till Sverige. Boken ger intressanta förklaringsmodeller och visar även på hur de innovativa företagen kan agera för att lyckas. Den är ett inspirerande inspel i en viktig fråga för svensk industri.” - Eva Wigren, chef Industriell Utveckling, Teknikföretagen

”Företagen lever i spänningsfältet mellan marknadens krav och teknikens möjligheter. Att balansera dessa är långt ifrån trivialt. 1980-talets kapitalrationaliseringar innebar ekonomernas inträde i de tidigare ’ingenjörsstyrda’ företagen. Några år senare var outsourcing ledande tema i företagens rationaliseringar. Frågan var inte om man skulle outsourca utan snarare varför man inte redan hade gjort detta. Idag erkänns åter produktion som en kärnverksamhet och vi har sett företag ta hem tidigare outsourcad verksamhet. Boken pekar i en nyckelmening på det aktuella problemet ’om att utveckla innovationsförmågan samtidigt som kostnadseffektiviteten upprätthålls’. Den är ett viktigt bidrag till en mer reflekterad diskussion om hur vi utvecklar svensk industri vidare.” - Ola Asplund, utredningschef, IF Metall

”Sandvik är ett globalt företag som under lång tid konsekvent satsat en betydande del av intäkterna på forskning och utveckling. En hög innovationsförmåga är för oss en överlevnadsfråga. Som börsnoterat företag är vi samtidigt beroende av att leva upp till kraven från kapitalmarknaden. Ett framgångsrikt företag behöver kunna hantera båda dessa krav. Boken behandlar dessa viktiga frågeställningar och ger intressanta bidrag till ett aktuellt och spännande område.” - Jan Lissåker, kommunikationsdirektör, Sandvik AB

Läs ett utdrag ur boken här!

Köp boken här!

Om författarna:
Bokens redaktörer är Lars Bengtsson, professor i innovationsledning vid Högskolan i Gävle och docent i industriell ekonomi vid KTH, och Johnny Lind, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Kontakt:
Peter Söderholm, peter.soderholm@liber.se, 08-690 96 89
För recensionsexemplar kontakta Cecilia Callander, cecilia.callander@liber.se
Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/ 

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy