Skip to main content

Läsinlärning i 7 steg - Sju steg för att knäcka koden!

Nyhet   •   Nov 17, 2011 13:17 CET

Sju steg för att knäcka koden!
Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.

Syftet med detta läromedel är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen. Läromedlet riktar sig särskilt till de barn som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling, dvs. som har särskilt svårt med de svårfångade ljuden. De barnen brukar vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.

Läromedlet bygger på en läsinlärningsmetod i 7 steg som är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod.

De sju stegen är:
Steg 1 – Ljudsegmentering dvs. dela upp ett ord i dess minsta enheter, ljuden/fonemen.
Steg 2 – Ljudsyntes dvs. kunna höra vilket ord det blir av presenterade ljud.
Steg 3 – Bygga eller skriva orden.
Steg 4 – Läsa orden.
Steg 5 – Samtal om ordens betydelse.
Steg 6 – Upprepad läsning av orden i läsövningarna i Läsebok 1 och 2.
Steg 7 – Läsläxa, läsövningarna i Läsebok 1 och 2.

Läsebok 1 (16 s.)
- Genomgång av bokstäverna O, S, L, R, M, A, E, N, I, V, T, Ä, K, F (14 st).
- Läsövningarna innehåller korta ljudenligt stavade ord med 2-3 ljud och enkla meningar.
- Läsövningarna bör förberedas med de sju stegen.

Läsebok 2 (32 s.)
- Genomgång av de bokstäver som inte är behandlade i Läsebok 1.
- Läsövningarna innehåller ord med ändelser, konsonantförbindelser m.m. samt enkla meningar och texter.
- Läraren bedömer utifrån elevernas kunskap och förmåga, när läsövningarna skall förberedas med de sju stegen.

Läsebok 3
- Innehåller sammanlagt 45 läsövningar, ordläsning (35 st) varvat med textläsning (10 st).
- Följande moment ingår: frekventa småord, konsonantförbindelser med två och tre konsonanter i början av ord, läsriktningsträning, böjning av adjektiv och verb, konsonantförväxlingar, vokalförväxlingar, vokalmöten och konsonantmöten, supradentaler och sammansatta ord.

Laborativt läsmaterial
- Laborativt läsmaterial är tänkt att på ett lekfullt och varierat sätt bidra till en god start i läsinlärningen.
- Materialet, som består av 23 lässpel, följer inlärningsgången i Läsebok 1 och 2 och är en förstärkning och extra träning till läsövningarna i läseböckerna.

Lärarbok
Lärarboken innehåller anvisningar till alla sidor i läseböckerna. Det finns också kopieringsunderlag med bl.a. möjlighet att kartlägga fonologisk medvetenhet på såväl gruppnivå som individnivå samt läsprov som följer inlärningsgången i läseböckerna.

Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (f.d. SIT).

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy