Skip to main content

SO·Serien Historia - Lär känna din historia!

Nyhet   •   Nov 16, 2011 09:17 CET

Lär känna din historia!
Historia 7 (åk 7) presenterar världshistorien kronologiskt och tar avstamp i forntiden och slutar med de stora ekonomiska omvälvningarna som tar fart under 1700-talet. Historia 7 är anpassad till SKOLA 2011.
Dina elever ges en möjlighet att förstå sin egen tid! Vår historia förklaras enkelt, tydligt, kronologiskt och självklart ur genusperspektiv. Välj antingen ämnesbok, maxibok eller årskursböcker.
SO•Serien som e-bok i DAISY-format med ljud, text och bild innebär att du har hela boken på en CD (för PC) och kan höra och läsa all text och se alla bilder i datorn.

Historia 7
Kap 1 Forntiden - från samlare till stadsbo

Kap 2 Antiken - det gamla Grekland

Kap 3 Antiken - det romerska riket

Kap 4 Medeltiden

Kap 5 Nya tiden

Libers Språkstöd till SO·S Historia
Språkstöd är en övningsbok som hjälper språksvaga elever att klara av den ordinarie SO-undervisningen. Övningarna har fokus på textförståelse, inlärning av ord och begrepp som är knutna till ämnet historia samt övningar på andra språkliga svårigheter. Utgångspunkt är alltid grundbokens texter.

Årskursböckerna finns inlästa hos Inläsningstjänst.

DAISY
Eleven ges möjlighet att lyssna till texten samtidigt som man kan se hela uppslaget framför sig med både bild och text på datorn. Eleven följer med i texten via en färgmarkering. I e-boken finns också möjlighet att påverka hastigheten, bläddra framåt och bakåt och därmed anpassa till den egna förmågan.

E-boken kan med fördel användas av elever med läs- och skrivsvårigheter, långsam inlärningsgång, syn/hörselnedsättningar samt med en större grupp på interaktiv white-board.

MAXI-boken håller motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap
Att klasserna är mer heterogena idag gör det svårare att hålla ihop gruppen och ge alla elever samma undervisning. För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SOS Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till.

I SOS Historia Maxi har flera nya avsnitt tillkommit men främst har "fördjupningarna" blivit fler, ofta i form av gestaltande exempel på händelser som är spännande för eleven att läsa. Det ger mersmak – och att läsa mer om historiska personer och enskilda händelser i historien ligger väl i linje med Skolverkets förslag till kommande kursplan för historieämnet.

SO•S Pluswebb - ett e-läromedel för alla SO-ämnena
Med läromedelswebben SO•S Pluswebb för årskurs 7-9 stöttas och effektiviseras dina elevers lärande i SO-ämnena Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap. Eleverna får på ett varierat och individanpassat sätt arbeta med SO-ämnena genom interaktiva kunskapsfrågor som tränar viktiga begrepp, fakta och företeelser. De tränar också på research, analys, reflektion och diskussion genom varierade fördjupningsuppgifter och mer omfattande temauppdrag.

På läromedelswebben får de flera sätt att visa vad de kan och förstår. De får direkt veta om de gjort rätt eller fel. De får intelligent återkoppling som leder dem på vägen mot att klara övningarna. Dessutom sparas resultaten så att de själva kan följa sina resultat och vara säkra på att du som är lärare ser vad de har gjort och hur det går för dem.

SO•S Plus är ett e-läromedel som eleverna kan arbeta med på det sätt som passar dem bäst, när det passar dem bäst - var de än befinner sig.

Vad innehåller SO•S Plus?
SO•S Plus innehåller övningsmaterial för samtliga SO-ämnen för årskurs 7 till 9 och följer SO-seriens upplägg. Under varje årskurs, ämne och kapitel hittar eleven tydliga kunskapsmål, interaktiva kunskapsfrågor och fördjupningsuppgifter för det aktuella kapitlet. Frågorna är självrättande och eleven får bra feedback. Fördjupningsuppgifterna ger eleven möjlighet till självständigt tänkande och reflektion. Eleven arbetar enskilt med fördjupningsuppgiften och lämnar in den till läraren för feedback.

För varje ämne finns också flera mer omfattande temauppdrag som eleven kan utföra tillsammans med en klasskompis eller i grupp. Varje uppdrag har tydliga mål och följer en stegvis pedagogik där eleven får stöd under hela arbetet fram tills att de kan presentera sitt uppdrag, visuellt, skriftligt eller muntligt.

SO•S Pluswebb
Med SO•S Pluswebb kan eleverna med datorn som verktyg utveckla och befästa sina kunskaper i Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap på ett lustfyllt och engagerande sätt. E-läromedlet ger eleverna också möjlighet att träna vidare i sin egen takt på de moment de behöver träna extra på.

Vad innehåller SO•S Pluswebb Lärarresurs?
I Lärarresursen finns lärarhandledningsmaterial och information om hur du kan arbeta med läromedelswebben i undervisningen. Du får också tillgång till allt elevmaterial.

Vad kan eleven göra i SO•S Pluswebb?
- Träna självständigt på de moment tas upp i SO-seriens läroböcker.

- Utveckla sin förmåga till egen reflektion och självständigt arbete.

- Utveckla sin förmåga till research, analys, kritiskt tänkande, reflektion, diskussion och presentation av större projektuppgifter.

- Se och följa sina studieresultat över tiden.

Var kan eleven arbeta med SO•S Pluswebb?
Med SO•S Pluswebb är inte eleven bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.

Hur köper jag SO•S Pluswebb?
SO•S Pluswebb säljs som enanvändarlicens med 12 månaders abonnemang. Tjänsten kan sedan förnyas för nästa läsår. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens. Du som lärare behöver SO•S Pluswebb Lärarlicenss.


För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy