Skip to main content

SO·Serien Samhälle - Att orientera sig i dagens samhälle!

Nyhet   •   Nov 14, 2011 16:04 CET

Att orientera sig i dagens samhälle!
Samhälle 7 (åk 7) tar i första kapitel tar upp vad det innebär att leva tillsammans t.ex. vad är en social grupp, hur fungerar en grupp, vad är kultur. Hela boken består av fem kapitel.

  • Sverige förr och nu
  • Folk i Sverige
  • Leva tillsammans
  • Lag och rätt
  • Våra pengar

Samhälle 7 är anpassad till Lgr 11.

Dina elever behöver kunna orientera sig i dagens samhälle och förstå det som händer runt omkring dem. Här finns hjälpen! Välj antingen ämnesbok, maxibok eller årskursböcker.
SO•Serien som e-bok i DAISY-format med ljud, text och bild innebär att du har hela boken på en CD (för PC) och kan höra och läsa all text och se alla bilder i datorn. Läs mer

SO·Serien Samhälle
SO·Serien Samhälle är gjord för dig som söker en bok med traditionellt stoff, men med ett nytt och spännande bildmaterial. Här finns det mesta som eleverna behöver för att kunna orientera sig i dagens samhälle och förstå det som händer omkring dem. Texterna öppnar för diskussioner och egna ställningstaganden, och bilderna uttrycker de känslor som inte ryms i texten.

För att ge en så korrekt bild som möjligt har alla kapitel granskats av sakkunniga, flera kapitel har granskats av olika oberoende experter.

Böckerna finns inlästa hos Inläsningstjänst.

DAISY
Eleven ges möjlighet att lyssna till texten samtidigt som man kan se hela uppslaget framför sig med både bild och text på datorn. Eleven följer med i texten via en färgmarkering. I e-boken finns också möjlighet att påverka hastigheten, bläddra framåt och bakåt och därmed anpassa till den egna förmågan.

E-boken kan med fördel användas av elever med läs- och skrivsvårigheter, långsam inlärningsgång, syn/hörselnedsättningar samt med en större grupp på interaktiv white-board.

MAXI-boken håller motivationen igång hos elever som är snabba och som slukar kunskap
Att klasserna är mer heterogena idag gör det svårare att hålla ihop gruppen och ge alla elever samma undervisning. För de snabba, de som vill ha större utmaningar, finns SOS Maxi. Maxiboken utgår från Ämnesboken, men nya kapitel har tillkommit, och i de ursprungliga kapitlen har delvis nytt stoff lagts till.

I SOS Samhälle Maxi har vi fler beskrivningar av de nya kommunikationsformerna, de nya metoderna för opinionsbildning och det helt förändrade försvaret.

SO•S Plus

Med läromedelswebben SO•S Plus för årskurs 7 till 9 stöttas och effektiviseras dina elevers lärande i SO-ämnena Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap. Eleverna får på ett varierat och individanpassat sätt arbeta med SO-ämnena genom interaktiva kunskapsfrågor som tränar viktiga begrepp, fakta och företeelser. De tränar också på research, analys, reflektion och diskussion genom varierade fördjupningsuppgifter och mer omfattande temauppdrag.

SO•S Plus är ett e-läromedel som eleverna kan arbeta med på det sätt som passar dem bäst, när det passar dem bäst - var de än befinner sig.

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy