Skip to main content

Språk-kedjan, Stavning 1 - träna ett språkligt område i taget

Nyhet   •   Nov 16, 2011 16:25 CET

I Språk-kedjan får eleverna träna ett språkligt område i taget.
Hittills finns tre häften om ordklasser och tre häften om ordförståelse. Serien har nu utökats med två häften om stavning. Böckerna utgår från olika berättelser där den nya kunskapen presenteras i ett naturligt sammanhang.

Börja med ordklasser
Här läggs grunden för den allra första grammatikundervisningen. De fem vanligaste ordklasserna presenteras på basnivå. Ordklasserna innehåller färdighetsträning med övningar kopplade till en rolig och lustfylld berättelse om Sam och Sara.
Boken innehåller: substantiv, verb, adjektiv, räkneord, prepositioner och Bygg meningar!

Ordklasser 1 och Ordklasser 2
Böckerna innehåller fakta och färdighetsträning till varje ordklass. I anslutning till ordklasserna utvärderar eleverna sina kunskaper i löpande text genom berättelsen om Teo och Yerk.

Ordklasser 1 innehåller: substantiv, verb, adjektiv, räkneord, pronomen, prepositioner, konjunktioner och Bygg meningar!

Ordklasser 2 repeterar och fyller på fakta samtidigt som boken introducerar två nya ordklasser, interjektioner och adverb.

Börja med ordförståelse
Varje kapitel börjar med en berättelse om Tim och Tina. Berättelsen bygger på ord som eleverna möter i vardagliga situationer. Orden ska ge eleverna ett utökat ordförråd och förståelse för hur, och i vilka sammanhang olika ord används. Orden är noga utvalda i samband med olika teman i bokens kapitel. Utvärdering i slutet av varje kapitel. Boken innehåller sju kapitel med tolv ord i varje kapitel.

Ordförståelse 1 och Ordförståelse 2
Genom två böcker får eleverna följa en skolklass som i olika uppdrag ska studera, undersöka och leta efter olika fakta och information. Orden är centrala i uppdragen och utvärderas med en bild i slutet. Orden är noga utvalda i samband med de kunskaper eleverna bör ha med sig för fortsatta studier och för att ge eleverna ett utökat ordförråd. Böckerna innehåller nio kapitel med tolv ord i varje kapitel.

Börja med stavning
Varje kapitel inleds med en berättelse om Ebba och Erik som är syskon och bor på Gotland. Under sju kapitel får eleverna lära känna Ebba och Erik och följa med dem på olika äventyr, bland annat en resa till Stockholm där deras mormor bor. Boken innehåller vanliga, enkla ljud och stavningssätt som hjälper eleverna att befästa stavningen i deras första texter.

Stavning 1 och 2
I stavningsböckerna 1 och 2 får eleverna möjlighet att fördjupa sig i de vanligaste ljuden i svenska ord. De får också möta fler ljud och stavningssätt än vad de får i Börja med stavning och god kännedom om hur ord stavas utifrån olika stavningsregler. Böckerna handlar om två klubbar, Vilda gänget och Fem X. Tillsammans hittar de på olika sätt att tävla mot varandra och ibland hamnar de i situationer där de måste samarbeta och lösa saker som en enda stor grupp.

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy