Skip to main content

Stjärnsvenska - Läs i nivåer - Upplevelse

Nyhet   •   Nov 17, 2011 14:00 CET

Läsutveckling på 11 nivåer!
Här kan alla elever hitta en bok på den nivå de befinner sig - från läsinlärning till att de läser tyst flytande! Materialet består av Box 1 (nivå 1-11), Box 2 (nivå 2-11) och Box 3 (nivå 2-8).

Efterlängtade böcker!
Nu utökas det populära materialet Stjärnsvenska med Box 3 med 40 helt nyskrivna titlar!

Precis som tidigare har böckerna en "pedagogisk ruta" längst bak med exempel på hur lärare och elever kan bearbeta innehållet. I Box 3 ligger tyngdpunkten på läseförståelsefrågor anpassade efter de nya kursplanerna.

Stjärnsvenska - Läs i nivåer är ett systematiskt uppbyggt material med inspiration från skolan i Nya Zeeland. "Helhetsläsning" utgår från hela språket och har stark betoning på texternas och bildernas innehåll.

Böckerna i Stjärnsvenska-serien omfattar allt från böcker utan text på nivå 1 till 32-sidiga kapitelböcker på nivå 11. De viktigaste kriterierna för varje nivå i serien anges på baksidan av respektive bok. De noga utarbetade nivåerna ger eleverna möjlighet att utveckla sitt läsande i egen takt. Alla elever kan hitta en bok på den nivå de befinner sig - från läsinlärning till att de läser tyst flytande!

Färgkodade boxar
För att underlätta arbetet i klassrummet för både lärare och elever är de nivåindelade böckerna placerade i boxar. Varje box har en färg som markerar en nivå och innehåller olika titlar. På detta sätt blir det lätt att hitta böcker på rätt nivå och lätt att ställa tillbaka dem.

Läsförståelsefrågor
Sist i alla böcker finns också en enkel "pedagogisk ruta" med några exempel på hur lärare och elever kan bearbeta innehållet i respektive bok. I Box 3 är läsförståelsefrågorna är anpassade efter Lgr 11 och indelade i tre nivåer: Fakta, Förståelse och Analys.

Diagnoser
Diagnoshäftet innehåller kopieringsunderlag med diagnoser till samtliga upplevelseboxar i Stjärnsvenska. För att du enkelt och snabbt ska få en uppfattning om hur varje elev utvecklar sitt läsande vad gäller både innehåll och lästeknik finns det två böcker på varje nivå (en i box 1 och en i box 2) som kan användas som diagnos. Diagnoser till Box 3 kommer att finnas i den nya Lärarhandledningen som utkommer vt 2012.

Helsvenskt material
Böckerna är skrivna av svenska författare och tecknade av de bästa illustratörerna i Sverige.

Stjärn-läseboken
Stjärn-läseboken innehåller tio texter på nivå 1-4 och handlar om de två barnen Fanny och Filip. Det går lika bra att läsa varje kapitel fristående som att läsa dem i kronologisk ordning.

Stjärn-läseboken är tänkt för läsinlärning och för början av läsningen. Medan en grupp elever sysslar med skrivarbete och en annan grupp läser boxböcker, kan läraren samla en tredje grupp kring Stjärn-läseboken. Arbetssättet kommer från Nya Zeeland, guided reading. Vi kallar det för lärarledd läsning.

Arbetsboken till Stjärn-läseboken innehåller både läsförståelse och språkträning. Några övningar anknyter direkt till texten, andra är fristående.

TITLAR OCH KÄNNETECKEN

Nivå 1: Före läsning
Kännetecken: - 8 sidor - enbart bild eller ett ord per sida

Läs i nivåer 2. Nivå 2: Enkel text
Kännetecken: - 8 sidor - 20-35 ord - max 2 rader per uppslag - korta ord och meningar - upprepningar av ord och fraser - bildstöd för texten - enstaka ord med dubbelteckning - vissa ord med konsonantmöten - ljudenlig stavning

Läs i nivåer 3. Nivå 3: Enkel text

Kännetecken: - 8 sidor - 45-75 ord - max 4 rader per uppslag - korta ord och meningar - enkla beskrivande ord - dubbelteckning - bildstöd för texten - konsonantmöten

Läs i nivåer 4. Nivå 4: Något längre meningar

Kännetecken: - 16 sidor - 135-200 ord - max 6 rader per uppslag - bildstöd för texten - enkla, beskrivande ord - fraserad text - enstaka sammansatta ord - flerstaviga ord - dubbelteckning - viss ljudstridig stavning

Läs i nivåer 5. Nivå 5: Längre och lite svårare ord
Kännetecken: - 16 sidor - 320-370 ord - max 10 rader per uppslag - text som fungerar delvis utan bild - frasering - sammansatta ord - ljudstridig stavning - rubriker

Läs i nivåer 6. Nivå 6: Längre och lite svårare meningar

Kännetecken: - 24 sidor - ca 600-800 ord - ca 10 rader per uppslag - ca 12 bilder - varierad meningsbyggnad - rubriker - text som fungerar utan bild

Läs i nivåer 7. Nivå 7: Mer automatiserad läsning

Kännetecken: - 24 sidor - ca 1 000 ord - ca 15 rader per uppslag - ca 10 bilder - varierad meningsbyggnad - rubriker - mer obekant vokabulär

Läs i nivåer 8. Nivå 8: Läser snabbt med betoning

Kännetecken: - 24 sidor - ca 1 300-1 500 ord - ca 20 rader per uppslag - ca 8 bilder - kapitelindelning - språket mer abstrakt och broderande

Läs i nivåer 9. Nivå 9: Läser tyst med flyt
Kännetecken: - 32 sidor - ca 2 000 ord - ca 20 rader per uppslag - ca 12 bilder - språket mer abstrakt och broderande - kapitel

Läs i nivåer 10. Nivå 10: Läser och förstår tv-texter

Kännetecken: - 32 sidor - ca 2 500 ord - ca 25 rader per uppslag - ca 10 bilder - kapitel

Läs i nivåer 11. Nivå 11: Sökläsning, läser dagstidningar m.m.

Kännetecken: - 32 sidor - ca 3 000 ord - ca 30 rader per uppslag - ca 8 bilder - rak högermarginal - kapitel


För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy