Skip to main content

Svenska för livet - yrkesinriktade program

Nyhet   •   Nov 29, 2011 15:40 CET

Svenska för livet – ett nytt basläromedel för Svenska 1 anpassat för yrkesinriktade program och gymnasiereformens krav.

Kursen Svenska 1 ställer nya krav på eleverna med inslag som retorik, språklig analys och källkritik. De ska också arbeta med muntlig och skriftlig framställning, skönlitteratur, berättarteknik och språklig variation – allt för att få en god förberedelse för livet och yrkeslivet.

Det nya läromedlet Svenska för livet, skrivet för elever på yrkesprogrammen, ger en god start och mycket stöd på vägen. Det är ett helt nyskrivet läromedel som lotsar eleverna på yrkesprogrammen genom svenskkursen. Här finns rätt mix av inspiration, stöd, utmaningar, lek och allvar.

Svenska för livet består av en basbok, en antologi, en ljud-cd och en lärarhandledning. Basboken och Antologin bygger grunden för Svenska för livet, men för att få ut det mesta möjliga av läromedlet är det bra att ha tillgång till läromedlets alla fyra komponenter.

Innehållet i Svenska för livet, basbok är tematiskt upplagt och har fem kapitel. Boken tar sin utgångspunkt i elevernas närmiljö och vardag och vidgar sedan vyerna steg för steg, från Svenska i klassen via Livskunskap, Svenska i världen och Arbetslivet fram till Svenska för livet. Sist i boken finns de Gula sidorna. Här samlas drygt 20 sidor med skrivtips till eleverna. Författarna går igenom olika texttyper och ger dessutom exempel på hur dessa kan se ut. I Basboken finns också flera sakprosetexter – alla kopplade till kapitlens teman.

I Antologin presenteras texter valda både för att passa till Basbokens teman och just bara för att de är värda att läsas. Fokus ligger på moderna, svenska författare, men även äldre texter och utländska författare är representerade. John Ajvide Lindqvist, Karin Boye, Katarina von Bredow, Jonas Karlsson och Sofi Oksanen är bara några exempel på författarmöten. I Antologin finns också epokglimtar – en mycket kort, rikt illustrerad översikt över de olika litterära epokerna, från Antiken fram till Realismen.

Ljud-cd-boxen innehåller 10 cd-skivor. Antologins alla texter är inspelade liksom de sakprosetexter som finns i basboken. Merparten av texterna är inlästa av Torsten Wahlund och Odile Nunes.

I Lärarhandledningen finns praktiska, konkreta förslag på olika sätt att arbeta med basboken och antologin. Den ger dig också extra material. Här finns dessutom facit till basbokens uppgifter samt tips på litteratur och länkar. Varje kapitel avslutas med en utvärdering, baserad på styrdokumenten. Sist i lärarhandledningen finns ett filmkapitel, där ett antal filmer presenteras med "innehållsdeklaration" och uppgifter. Filmkapitlet innehåller också förslag på hur man kan arbeta med filmen som medium...

Om Författarna: Ulla Björk och Kerstin Eskilsson har under många år jobbat med elever på gymnasieskolans yrkesinriktade program. De har tidigare varit med och skrivit delar i serien Kärnsvenska.

Titel: Basbok, ISBN: 978-91-47-09204-8, 224 sidor

Titel: Antologi, ISBN: 978-91-47-09203-1, 272 sidor

För mer information:
Annika Callerud, marknad
Tel: 08-6909094, E-post:annika.callerud@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy