Skip to main content

Terapeutisk juridik

Nyhet   •   Nov 03, 2011 12:00 CET

Terapeutisk juridik (Therapeutic Jurisprudence, TJ) är basen för en rättslig praktik som förenar juridik och samhällsvetenskap: Om man betraktar juridik som en form av social konfliktlösning behöver man samhällsvetenskaplig kunskap för att kunna åstadkomma långsiktiga effekter. TJ handlar alltså om att juridiken ska breddas och fördjupas med hjälp av samhällsvetenskapliga rön, så att formerna och lösningarna i rättsprocessen blir mer ändamålsenliga och korrekta. Detta betyder inte att juristen måste vara sakkunnig i psykologi, sociologi och kriminologi för att kunna utföra sitt dagliga arbete, men det betyder att man bör arbeta mer holistiskt och långsiktigt. Mer konkret betyder det att sociala aspekter rön bör komma in i alla skeden av juristarbetet; under utbildning, i lagstiftningsarbete, i ombudsrollen och i dömandet. Om så inte sker är det risk att juristerna arbetar i ett vakuum, där de får mer och mer att göra, fler och fler ärenden att avgöra år efter år, eftersom de med sina lösningar bara skapar nya problem.

TJ kommer från USA, men de aspekter på juridiken som TJ ger kan ha stor betydelse för den svenska rättstillämpningen i alla typer av ärenden, både när det gäller prevention och vid val av lösningar på redan inträffade konflikter. Med denna bok introduceras TJ i Sverige och författaren menar att de idéer som TJ står för på sikt kommer att få ett betydande inflytande över juristers arbetssätt.

Om Författarna: Christian Diesen är professor i processrätt vid Stockholms universitet och har bedrivit forskning om bevisprövning, förundersökning och förhör, men han har även utfört studier om lekmän som domare, likhet inför lagen och övergrepp mot kvinnor och barn. Sedan mer än 10 år är han också aktiv inom den internationella rörelsen för terapeutisk juridik.

Fakta om böckerna:
Titel: Terapeutisk Juridik, ISBN: 978-91-47-09425-7, Rek. Internetpris: 463 kronor exkl. moms

Information:
carin.laurin@liber.se, 040 25 86 87. För recensionsexemplar kontakta Jenny Söderqvist, jenny.soderqvist@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy