Skip to main content

Uppdrag: Matte är Libers nya matteserie för 7-9 och har utvecklats i takt med de nya kursplanerna

Nyhet   •   Nov 14, 2011 16:31 CET

Uppdrag: Matte är Libers nya matteserie för 7-9 och har utvecklats i takt med de nya kursplanerna. Boken erbjuder två olika sätt att arbeta med matten: "Uppdrag" och "Räkna på". I Uppdragen betonas den tillämpade matematiken, medan Räkna på står för en mer välbekant matematik. Båda sätten erbjuder mycket varierade uppgifter för att öka förståelsen samt har tydliga inslag av bl.a. begreppsträning och att "prata matte". Nystartkapitlet i början av boken ger dig och din elever möjligheten till bra repetition innan ni börjar med ett nytt område. All text är granskad för elever som har svenska som andraspråk.

Boken består av fem huvudkapitel där varje kapitel inleds gemensamt. I inledningarna finns bl.a. elevnära svar på frågan om "nyttan med matten", där det centrala innehållet kopplas till olika exempel på syften. Efter den gemensamma starten väljer du tillsammans med dina elever vilket av de två sätten – Uppdrag eller Räkna på – de vill arbeta vidare med. En del elever känner säkert ökad motivation genom att möta olika uppdrag som de ska genomföra. Hela tiden finns hänvisningar till teorin om de kör fast. Andra elever trivs utmärkt med det välbekanta skolsättet att lära matte i Räkna på. Men även här har vi tagit fasta på att öka begreppsförståelsen och att trycka på muntliga och undersökande uppgifter.

Efter att samtliga elever har räknat halva kapitlet på sitt sätt, gör de diagnoser. En mindre dignos som snabbt avgör vilka som behöver repetera, och ytterligare en som tydligare visar på kunskapsnivån. Efter det finns återigen möjligheten att välja arbetssätt när eleverna fortsätter med kapitlets andra halva – fördjupningen. Oavsett val av sätt arbetar eleverna alltid med samma stoff inom kapitlet. Teorisidorna i varje kapitel är gemensamma för alla. Kapitlen avslutas med en sammanfattning med enkla testa om du minns-frågor.

Genomgående finns små Logg-rutor som skapar tillfällen att skatta sin egen kunskapsutveckling med svar på frågan om hur det känns. En självskattning som kan utgöra en bra grund vid t.ex. ett utvecklingssamtal.

I bokens första kapitel kan ni Nystarta tillsammans, antingen vid läsårets början för att väcka ett svalnat matteintresse, eller som en bra repetition inför varje nytt huvudkapitel.

Längst bak i boken finns en Mattebank, fylld till bredden med begreppsförklaringar och formler samt facit. Facit består av en tipsdel och en svarsdel. En del uppgifter i boken följs av ett "tjuvkiksöga", som hänvisar till tipsdelen för att ge lite hjälp på vägen mot en lösning.

Språket får aldrig stå i vägen för en elevs möjligheter att lära sig matte. Därför är all text granskad för elever som har svenska som andraspråk.

Till varje årskursbok finns ett lärarmaterial fyllt med konkreta didaktiska tips, rika problem, gruppuppgifter, prov och mycket mer. Till serien finns även en webbtjänst med interaktiva läxor som eleven kan göra hemma medan du får resultatet färdigrättat. Webbtjänsten erbjuder dessutom mer individualiserad träning på bokens svåra moment och tröskelbegrepp.

Om Författarna: Olga Wedbjer Rambell är högstadielärare i matematik och engelska. Genom åren har hon arbetet med många olika matteläromedel och lärt känna deras styrkor och svagheter. Olga har dessutom examen i modern svenska och har utvecklat såväl läromedel som ordböcker.

Magnus Hansson är högstadielärare i matematik och NO. Han tog sin examen 1998 och har sedan dess arbetat på några olika skolor, vilket har gett honom rejäl erfarenhet av olika arbetssätt och olika läromedel. Idag ansvarar han dessutom för utvecklingen av en matematikverkstad.

Om boken: Uppdrag: Matte 7, ISBN 978-91-47-08510-1, 288 sidor,  Uppdrag: Matte 8, ISBN 978-91-47-08520-0, 304 sidor

För mer information:
Brita Krottler, marknad, grundskola
Tel: 08-690 93 27, E-post:brita.krottler@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy