Skip to main content

Utveckla turistdestinationer - Ett svenskt perspektiv

Nyhet   •   Nov 02, 2011 09:19 CET

Idag är turism världens största näring och har en stark ekonomisk tillväxt. Många orter och platser runt om i världen är intresserade av hur just de kan bli en omistlig turistdestination – inte minst för de ekonomiska effekternas skull. Denna fråga har nu också börjat ställas på många håll i Sverige. Boken Utveckla turistdestinationer beskriver, för första gången, skapandet av turistdestinationer utifrån svenska förhållanden. Den granskar turismens orsak och verkan på ett tvärvetenskapligt sätt – från samhällsvetenskap via nationalekonomi till konstvetenskap.

I boken får man bland annat upplysande artiklar om:

• turismens historia

• dess ekonomiska betydelse

• hur man analyserar sitt landskap

• upplevelseindustrins tjusningskraft

• entreprenörskap i turismens tjänst

• marknadsföring av sin ort

• turismens effekter på klimat och miljö

Många exempel och analyser utgår från framgångsrika svenska turistdestinationer som Gotland, Åre med flera.

Utveckla turistdestinationer är främst avsedd som lärobok på universitet och högskolor, men den innehåller också viktiga kunskaper att hämta för kommuner och turistverksamheter.

Smakprov:

Utveckla turistdestinationer (uppl 1)
Utveckla turistdestinationer (uppl 2)

Om Författarna: Magnus Bohlin började sin akademiska bana vid universitetsfilialen i Örebro och fortsatte med en masterexamen vid University of Alberta i Edmonton, Kanada. Inriktningen var då turism och kulturgeografi och han disputerade sedan i Uppsala, där han antogs som docent. Han är nu professor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna och var med och startade turismutbildningen i Dalarna 1978. Hans forskningsintressen gäller allt från ekonomiska effekter av turism och evenemang till kulturarvsturism. Sedan en tid tillbaka arbetar han med utveckling av e-guider. Bohlin har också varit verksam som researrangör med inriktning på kunskapsresor kring industriarv och turismutveckling. Han blev tidigt John F. Parkland stipendiat och var med och startade den europeiska avdelningen av Travel and Tourism Research Association. Han har utöver detta haft ett flertal internationella uppdrag i vetenskapliga råd och styrelser.

Jörgen Elbe studerade turism vid Högskolan Dalarna i mitten av 80-talet. Han tog därefter en fil kand-examen i företagsekonomi. Under slutet av 80-och början av 90-talet arbetade han med i turismfrågor i Stockholms stad hos Stockholm Information Service och Stockholms Mark och Lokaliseringsbolag. Efter den perioden kom han tillbaks som programansvarig för turismprogrammet vid Högskolan Dalarna. Där har han bland annat varit med och introducerat och drivit European Tourism Management Masters Programme tillsammans med fem euroepeiska universitet och högskolor. Hans akademiska bana fortsatte vid Uppsala universitet där han 2002 doktorerade på en avhandling om samarbete och destinationsutveckling. Idag undervisar han i marknadsföring och forskar i turism. Frågor av speciellt intresse rör destinationsutveckling, evenemang och turistföretagens internationalisering.

Fakta om böckerna:
Titel: Utveckla turistdestinationer, ISBN: 978-91-47-09664-0, Rek. Internetpris: 293 kronor exkl. moms

Information:
ola.hakansson@liber.se, 040-25 86 12. För recensionsexemplar kontakta Jenny Söderqvist, jenny.soderqvist@liber.se. Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Liber AB ingår i Infinitas Learning som ägs är Bridgepoint Capital Ltd. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy