Skip to main content

Kritik av lärarna?

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 15:45 CEST

Skolinspektionens kritik kan uppfattas som kritik av lärarna. Men kritiken riktas inte i första hand till lärarna. Det är provens syften och bedömningsanvisningarna som bedöms inte vara tillräckligt tydliga. I de båda böckerna “Betygssättning — en handbok” och “Prov och arbetsuppgifter — en handbok reds problemen och begreppen ut. Där klargörs bl a vad som menas med valida bedömningar och rättssäkra betyg. De otydliga anvisningarna till  de nationella proven pekas också ut och bättre alternativ presenteras. Böckerna ger det helhetsperspektiv på bedömning och betygssättning och relationen mellan dessa som behövs för att rätt förstå Skolinspektionens slutsatser.

Betygssättning — en handbok består av två delar. Första delen behandlar betyg och betygssättning. Här förklarar författarna termer och föreskrifter. De klargör vad rättssäkra och likvärdiga betyg innebär samt visar hur lärare kan arbeta för att uppnå rättssäkra betyg. Delen avslutas med en tillbakablick på betygssystem som använts i Sverige de senaste femtio åren. Andra delen beskriver vad som menas med kunskapsomdömen, utvecklingsscheman, kunskapskrav och sammanvägningar. Författarna gör jämförelser mellan gällande anvisningar i Lgr 11 och Lgy 11 och anvisningarna i Lpo 94 och Lpf 94.

Boken avslutas med tre bilagor som innehåller exempel på planeringar, utvecklingsscheman samt kunskapskrav som är utformade efter tre andra principer än kunskapskraven i Lgr 11 och Lgy 11.

Betygsättning – en handbok  vänder sig både till lärarstudenter på alla nivåer och till yrkesverksamma lärare.

I den kompletterande boken Prov och arbetsuppgifter – en handbok diskuterar författarna examinationsuppgifter och prestationer/resultat mer ingående.
Läs mer om den boken här.

Om författarna
Per Måhl är sakkunnig på betygssättning och bedömning. Han har arbetat som lärare i svenska, religionskunskap och filosofi och har skrivit ett flertal böcker och artiklar om betygssättning och bedömning. Bo Sundblad är universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och har arbetat med kvalitativ bedömning sedan 1979 och med prov och betyg sedan 1985. Anders Gustavsson är professor i pedagogik och vicerektor för Stockholms universitet.

Information
Förläggare: Anna Maria Thunman,
annamaria.thunman@liber.se, 08-690 93 23
För recensionsexemplar kontakta Cecilia Callander, cecilia.callander@liber.se
Högupplösta bilder finns på http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy