Skip to main content

Makthavarnas handlingsutrymme krymper

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 11:12 CEST

Nu presenterar Liber Politiskt ledarskap - boken som handlar om hur det politiska ledarskapets villkor har förändrats till följd av globaliseringen, mediesamhällets utveckling, minskat politikerförtroende och partiväsendets försvagning.

Tommy Möller, professor i statsvetenskap, är aktuell med sin nya bok Politiskt ledarskap som tar upp frågor om vilka som blir politiska ledare, hur deras drivkrafter ser ut samt vad som är utmärkande för politiskt ledarskap och politisk maktutövning i vår tid.

- Detta är ett viktigt men eftersatt forskningsområde. I samhällsdebatten står enskilda politiska ledare i fokus och strålkastarljuset mot dem har blivit starkare och starkare. Men forskningen har enligt min mening försummat de politiska ledarnas roll. De skymtar i och för sig förbi lite varstans - när beslutsprocesser analyseras, inom partiforskningen, i forskningen om internationella relationer etc. - men de blir sällan föremål för systematiska studier.

I Politiskt ledarskap diskuteras teorier om politiskt ledarskap i ljuset av empiriska exempel. En övergripande tes är att ledarskapet har förändrats; handlingsutrymmet och därmed den potentiella makten har minskat för politiska makthavare. En annan tes är att man har kunnat se en förändring av makthavarnas relation till väljarna. Politiskt ledarskap brukar beskrivas som en växelverkan mellan opinionsspegling och opinionsbildning och att vara ledare är att leda och lyssna samtidigt. Tommy Möller menar att tendensen över tid är att opinionskänsligheten ökar; att lyssna blir viktigare än att leda.

- Många som läst boken har inspirerats till att fundera över sina egna drivkrafter. Varför är de i politiken? Vad vill de uppnå? Hur hittar de den optimala balansen mellan att vara trogen sin egen övertygelse och samtidigt kompromissa med andra? Jag tror att alla som läser boken förstår att utvecklingen mot ett mer opinionskänsligt politiskt ledarskap har både en ljus och en mörk sida. Det handlar om en fördjupning av demokratin, men också om ett försvagat ledarskap, vilket i vissa lägen kan vara problematiskt.

Om författaren:

Tommy Möller är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Kontakt: tommy.moller@statsvet.su.se

Fakta om boken:

Titel: Politiskt ledarskap

ISBN: 978-91-47-08675-7

Rek internetpris: 210 kronor

Information:

Förläggare:

För recensionsexemplar eller högupplöst bild kontakta Nina Kerfstedt, nina.kerfstedt@liber.se, 08-690 92 34.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy