Skip to main content

Överlevnadsguide för entreprenörer!

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 15:42 CEST

”Lönsam tillväxt” är en efterlängtad och modern handbok för den nya generationens bolag – bolag där innovationen ofta sitter i affärsmodellen snarare än i den tekniska uppfinningen och som sätter säljprocess, nätverk och betydelsen av kontinuerlig innovation, inte patent, i centrum. (Staffan Helgesson, General Partner, Creandum)

Alltför många lovande småföretag förblir just det – små. Att få dessa att växa är en av de viktigaste utmaningarna för entreprenörer. "Lönsam tillväxt" är en pedagogisk, heltäckande och praktiskt användbar handbok i att klara detta utmanande steg i ett företags utveckling. Boken rekommenderas till entreprenörer, studenter, investerare och andra som vill hjälpa till att skapa våra nya gaseller. (Per Strömberg, professor i finans och riskkapital, Handelshögskolan i Stockholm)

Lönsam Tillväxt handlar om tillväxtfasen hos företag, det vill säga fasen i ett företags livscykel mellan själva grundandet (etableringsfasen) till dess att företaget är mer stabilt och moget (mognadsfasen). Genom att blanda teoretiska resonemang med praktiska exempel leds läsaren genom de olika steg som själva tillväxtfasen innebär:
• Affärsidé
• Affärsmodell
• Affärsplan
• Lösning (produkter och tjänster)
• Försäljning och marknadsföring
• Ledning och värdeskapande
• Fortsatt tillväxt

"Lönsam tillväxt" är en bok full av erfarenheter från verkligheten, varvade med många goda praktiska exempel och teorier. Äntligen en bok som har satt kunden i fokus och fått in begrepp som behov, lösning och värde i de rätta sammanhangen. Dryga 300 sidors erfarenhet presenterat på ett lättsamt och strukturerat sätt – det är då det blir bra. (Lars Gundersen, serieentreprenör och styrelseproffs)

Boken ”Lönsam tillväxt” ger en praktisk vägledning inför de utmaningar och möjligheter som bolag i ett tillväxtskede står inför. Entreprenörens kunskap och erfarenhet av att utveckla bolag till lönsam tillväxt är även mycket viktigt för investerare. Det förbättrar förutsättningarna för framgång vid en framtida kapitalanskaffning och värdetillväxt påtagligt. Om boken dessutom kan inspirera flera entreprenörer att våga investera egen tid och kapital som entreprenörer i tillväxtbolag, är detta även mycket viktigt samhällsekonomiskt.

Om författarna:

Henrik Holm är en serieentreprenör som har gått hela vägen från start-up till stort börsnoterat företag. Han är bland annat grundare av det börsnoterade företaget ProAct IT Group AB. Han har de senaste tio åren arbetat med egna investeringar och med styrelsearbete i ett femtontal noterade och onoterade företag inom IT och finans. Henrik har utbildning i företagsekonomi och juridik vid Stockholms universitet och är en uppskattad föreläsare.

Yngve Dahle är civilekonom från Norges Handelshögskola och har också studerat statsvetenskap. Han har arbetat sex år inom bank och försäkring, bl.a. som marknadsdirektör på Gjensidige, och har därefter arbetat tio år inom olika teknikföretag i Norge och utomlands. Förutom att vara partner i Televenture, är han delägare i Viaduct och högskolelektor vid Marknadshögskolan i Oslo – dessutom en väl sedd föredragshållare.

Sjur Dagestad är professor i innovation på NTNU, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Sjur är en engagerad föreläsare och håller omkring 100 föredrag om året, baserade på hans erfarenheter från olika verksamheter. Han har bland annat fått Reodors kreativitetspris, varit innovationschef på Tomra och drivit ett eget gruvföretag.

 

Fakta om boken:

Titel: Lönsam tillväxt

ISBN: 978-91-47-09734-0

Information:

Förläggare: Ola Håkansson, Ola.Hakansson@liber.se, Tel: 040-258612

För recensionsexemplar kontakta: Sofie Breslin, Sofie.Breslin@liber.se

Ladda hem en högupplöst bild: http://b2b.liber.se/bild/

Liber AB etablerades 1973 och är ett av Nordens största läromedelsförlag. Vi vill inspirera till ett gränslöst lärande med en bred utgivning av såväl tryckta som digitala läromedel och utbildningsmaterial för utbildningsmarknaden och professionella yrkesutövare. Besök www.liber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy