Skip to main content

Postmodernism och problemformulering i två nya böcker

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 13:22 CEST

Postmodernism och samhällsforskning av Mats Alvesson
Boken innehåller en översikt över postmoderna teman och utvärderar hot och möjligheter med postmodernistiskt tänkande. Författaren utvecklar idéer om hur ett selektivt och skeptiskt användande av postmodernism kan öka medvetandet för problemen och fallgroparna och därmed ge samhällsvetenskaplig forskning ett kreativt lyft.

· Vad är postmodernism?
· Hur kan man använda postmodernism inom samhällsvetenskaplig forskning?
· Hur kan samhällsvetenskaplig forskning bli mer kreativ?

Boken har en genomgående kritisk, tolkande och reflekterande ansats och innehåller ett stort antal empiriska illustrationer kring hur postmodernistiskt tänkande kan berika samhällsvetenskaplig forskning.

Mats Alvesson är professor i företagsekonomi vid Lunds universitet. Han har utgivit ett 15-tal böcker inom lednings-, organisations- och kvalitativ metodområdena, bl a Organisationskultur och ledning (Liber, 2001), Cultural Perspectives on Organizations (Cambridge University Press 1993) och Reflexive Methodology (Sage 2000, med Kaj Sköldberg.

Problemformulering av Lotte Rienecker
Denna bok på 60 sidor innehåller en guide till studerande som skall skriva uppsatser om hur de skall lyckas med en bra formulering och därmed lyckas bra med uppsatsen som helhet! Problemformuleringen är det eviga problemet i uppsatser, projektarbete och andra specialarbete. De flesta studenter använder mycket tid för att formulera en intressant och realiserbar problemformulering, medan andra hastar igenom denna viktiga process och skriver halva uppsatsen utan en problemformulering, vilket nästan alltid straffar sig. Om inte förr så uppstår det till sist avgränsningsproblem.

Boken riktar sig främst till alla studenter på samhällsvetenskapliga utbildningar och inom olika vårdutbildningar.

Lotte Rienecker är verksam vid Köpenhamns universitet.

Fakta om böckerna
Titel: Postmodernism och samhällsforskning
ISBN: 47-06577-X
Författare: Mats Alvesson
Ca-pris: 343 kr inkl moms,
internetpris 239 kr inkl moms på www.liber.se

Titel: Problemformulering
ISBN 47-07264-4
Författare: Lotte Rienecker
Ca-pris: 105 kr inkl moms,
internetpris 73 kr inkl moms på www.liber.se

För information om denna bok kontakta
Ola Håkansson Libers redaktör
ola.hakansson@liber.se
040-25 86 12

För recensionsexemplar kontakta
Lena Wall lena.wall@liber.se
040-25 86 80

Om Liber
Liber AB, etablerat 1973, är ett av Nordens största utbildningsförlag med drygt 580 medarbetare och en omsättning på 880 miljoner kronor. Liber AB står för utgivningen av läromedel för skola, kurslitteratur/fackböcker för högskola och näringsliv samt kvalificerad fortbildning för yrkesverksamma. Utgivning inom de olika segmenten sker under förlagsnamnen Almqvist & Wiksell, Liber, Liber Ekonomi, Liber Kartor och Liber Hermods. Sedan januari 1993 ingår Liber i den holländska förlagsgruppen Wolter Kluwer.
Läs mer på www.liber.se
Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera