Skip to main content

Nyheter 2 träffar

Barnhälsovård - att främja barns hälsa

Barnhälsovård - att främja barns hälsa

Nyheter   •   Jan 22, 2016 13:34 CET

I denna nya och omarbetade 6:e upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuell forskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken ger både en teoretisk och praktisk vägledning till det förebyggande arbetet med barn i 0–5-årsåldern.

Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad

Nyheter   •   Aug 07, 2015 14:40 CEST

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivåer, från primärvård till specialiserad och högspecialiserad vård. Den pediatriska omvårdnaden beskrivs genomgående utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från en professionsetik.