Skip to main content

Nyheter 3 träffar

Socialpedagogik - pedagogiskt socialt arbete

Socialpedagogik - pedagogiskt socialt arbete

Nyheter   •   Mar 03, 2014 16:44 CET

Vad är socialpedagogik? Hur förhåller sig socialpedagogik till ämnet socialt arbete? Många arbetsuppgifter i socialt arbete beskrivs som socialpedagogiska oavsett om de utförs av utbildade socionomer, socialpedagoger eller av andra yrkesgrupper. Mot bakgrund av bland annat detta finns det skäl att tydliggöra de socialpedagogiska dimensionerna i det sociala arbetet.

Historieundervisningens byggstenar - grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik

Historieundervisningens byggstenar - grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik

Nyheter   •   Jan 13, 2014 16:35 CET

Historieundervisningens byggstenar är en grundläggande bok i historiedidaktik. Boken rymmer en mängd konkreta exempel på hur eleverna tillsammans med läraren kan lära sig historia på ett spännande, kreativt och kritiskt sätt. Alla exempel grundas i en tydlig didaktisk teori som visar hur eleverna kan uppfylla läroplanernas, kurs- och ämnesplanernas krav.

Kunskapens former - vetenskapsteori och forskningsmetod

Kunskapens former - vetenskapsteori och forskningsmetod

Nyheter   •   Okt 30, 2013 10:26 CET

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för ”vardaglig” forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt.