Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Bryt normerna och lyckas bättre

Bryt normerna och lyckas bättre

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2015 16:54 CEST

På varje arbetsplats och i varje persons privatliv skapas normer och arbetssätt som snabbt sätter sig i väggarna och aldrig ifrågasätts. Samtidigt förändras omvärlden i ett snabbt tempo – men det gör inte vi och därför misslyckas vi, menar trendspanaren och framtidsforskaren Peter Siljerud.

 Mindfulness i socialt arbete - en introduktion

Mindfulness i socialt arbete - en introduktion

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2014 12:07 CEST

Mindfulness i socialt arbete är den första introduktionen av mindfulness på svenska som vänder sig till socionomstudenter och yrkesverksamma socionomer. Boken lämpar sig också för alla som arbetar professionellt med människors psykiska och fysiska välbefinnande,till exempel psykologer, läkare och sjuksköterskor.

Är Lean framgångsreceptet för svensk sjukvård?

Är Lean framgångsreceptet för svensk sjukvård?

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2013 13:58 CET

Sjukvården står inför stora utmaningar. Behoven ökar i takt med att vi lever längre, men de ekonomiska resurserna kommer inte att öka i motsvarande grad. En av lösningarna kan vara att tillämpa Lean-konceptet i verksamhetsstyrningen och i det dagliga arbetet.

Nyheter Visa alla 16 träffar

Ledarbetarskap - Arenor, roller och inflytande i ledningssystemet

Ledarbetarskap - Arenor, roller och inflytande i ledningssystemet

Nyheter   •   Nov 03, 2014 14:36 CET

Ledarbetarskap är ett begrepp som förenar ledarskap och medarbetarskap och som betonar den ömsesidiga påverkansprocessen mellan chef och medarbetare. Boken tydliggör tre ledningsarenor – självledning, direktledning och gruppledning – som utgör stommen i ledarbetarskapet.

Organisationsteori - struktur - kultur - processer

Organisationsteori - struktur - kultur - processer

Nyheter   •   Aug 22, 2014 13:20 CEST

Här är en riktig klassiker i organisationsteori, i ny, omarbetad upplaga. Den ger en aktuell översikt av fackområdet såsom det framstår idag. Den sjätte upplagan är reviderad och aktualiserad på många punkter, och täcker in några av de mest aktuella områdena inom forskning och praxis.

Förändringens hus - att leda förändringsprojekt från idé till avslut

Förändringens hus - att leda förändringsprojekt från idé till avslut

Nyheter   •   Apr 29, 2014 15:50 CEST

”Förändring? Vad kul, det vill vara vi vara med om!” Har du hört det förut? Förmodligen inte. - Hur ska du göra för att få människors inställning till förändring att bli positiv? - Hur kan du få med dig dina medarbetare och lyckas med förändringsprojekt?

Psykologi på jobbet -handbok för chefer och HR

Psykologi på jobbet -handbok för chefer och HR

Nyheter   •   Mar 03, 2014 16:47 CET

Psykologi på jobbet är en praktisk handbok som ger dig vägledning och råd i en rad olika arbetspsykologiska frågor - allt från konflikter i arbetsgruppen, krishantering och rehabilitering efter en längre tids sjukskrivning till en mer proaktiv hantering kring förändringsprocesser, rekrytering och urval.