Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Vill du också förändra världen?

Vill du också förändra världen?

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2013 12:50 CET

Det finns företagare och ledare som vill lite mer än att tjäna pengar. Som vill göra skillnad i världen. Har du attityden?, som nu ges ut av Liber, är en inspirationsbok för alla som känner igen sig i detta och som vill skapa en framgångsrik arbetsmiljö där det finns en smittande, positiv kraft.

Är Lean framgångsreceptet för svensk sjukvård?

Är Lean framgångsreceptet för svensk sjukvård?

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2013 13:58 CET

Sjukvården står inför stora utmaningar. Behoven ökar i takt med att vi lever längre, men de ekonomiska resurserna kommer inte att öka i motsvarande grad. En av lösningarna kan vara att tillämpa Lean-konceptet i verksamhetsstyrningen och i det dagliga arbetet.

Nyheter Visa alla 15 träffar

Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete

Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete

Nyheter   •   Jul 18, 2013 15:02 CEST

Coachande handledning är en metod som hjälper dig att effektivt komma åt kärnan i den situation bestående av flera parter och relationer. När du använder coachande handledning höjs den professionella tonen i ditt arbete.

Personalvetenskap

Personalvetenskap

Nyheter   •   Maj 29, 2013 15:57 CEST

Denna bok beskriver den kunskap som personalvetaren har, både utifrån ett teoretiskt perspektiv och utifrån konkreta arbetslivserfarenheter. Den belyser vad den akademiska kunskapen bidrar med till personalvetenskap och hur den omsätts av faktiska yrkesutövare.

Lean i svensk sjukvård – bakgrund, praktik och reflektioner

Lean i svensk sjukvård – bakgrund, praktik och reflektioner

Nyheter   •   Mar 26, 2013 14:02 CET

Lean är en verksamhetsfilosofi som har haft imponerande positiva effekter inom vitt skilda verksamheter världen över. Införande av Lean har även påbörjats runt om i landet inom svensk sjukvård, ofta med stor framgång. Denna bok ger både inspiration och praktisk vägledning till hur man kan arbeta med Lean för att använda tid och resurser på bästa sätt i sin verksamhet.

Employer Branding – allt du behöver veta för att bli en attraktiv arbetsgivare

Employer Branding – allt du behöver veta för att bli en attraktiv arbetsgivare

Nyheter   •   Jan 04, 2013 15:22 CET

EMPLOYER BRANDING handlar om att utifrån en organisations varumärke attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Ett framsynt Employer Branding-arbete bäddar för att din organisation blir en genuint attraktiv arbetsplats som behandlar dina medarbetare som en viktig resurs. Boken väcker bland annat två frågor: • Vad gör attraktiva arbetsgivare? • Vad gör arbetsgivare attraktiva?