Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

 Mindfulness i socialt arbete - en introduktion

Mindfulness i socialt arbete - en introduktion

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2014 12:07 CEST

Mindfulness i socialt arbete är den första introduktionen av mindfulness på svenska som vänder sig till socionomstudenter och yrkesverksamma socionomer. Boken lämpar sig också för alla som arbetar professionellt med människors psykiska och fysiska välbefinnande,till exempel psykologer, läkare och sjuksköterskor.

Nyheter Visa alla 26 träffar

Levande socialt arbete – vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor

Levande socialt arbete – vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor

Nyheter   •   Jan 28, 2016 14:10 CET

Vart är det sociala arbetet på väg? Har vi tappat bort det förebyggande arbetet till förmån för utredning och riskminimering, där hjälpsökande klientifieras och blir patienter?

Sjukvårdens dimensioner - svensk-norska jämförelser och analyser

Sjukvårdens dimensioner - svensk-norska jämförelser och analyser

Nyheter   •   Nov 27, 2015 14:08 CET

I den här boken presenteras sjukfrånvarons dimensioner i Sverige och Norge, framförallt ur ett socialt perspektiv. De båda länderna skapade under efterkrigstiden omfattande och generösa välfärdssystem baserade på samverkan mellan fackliga organisationer, arbetsgivare och stat. Men under senare år har man genomfört olika förändringar i sjukförsäkringen med syfte att minska sjukfrånvaron.

Socialpsykologi - Teorier och tillämpning

Socialpsykologi - Teorier och tillämpning

Nyheter   •   Aug 28, 2015 14:24 CEST

Den här boken ger en översiktlig bild av ett antal forskningsområden och teorier inom socialpsykologi. Syftet är att förmedla en grundläggande introduktion till socialpsykologin som ämne och hur man kan använda sig av de lärdomar som ämnet rymmer.

Salutogenes - Om hälsans ursprung

Salutogenes - Om hälsans ursprung

Nyheter   •   Aug 07, 2015 14:26 CEST

Denna bok ger ett vetenskapligt perspektiv på salutogenes – det goda livets ursprung. Forskningsfältet salutogenes beskrivs här med utgångspunkt i människors strävan efter det goda livet, mitt i arbete med att ta hand om barn och familj och att göra en fullödig insats inom arbetslivet antingen man är ledare eller medarbetare. Principer för tillämpning i arbetslivet diskuteras också.

Kontaktpersoner 1 träff