Skip to main content

L: Tillsätt en kustmyndighet med säte i Malmö

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2018 11:42 CEST

Mer än halva Skånes kust är idag hotad. En förändrad väderlek med ett tuffare klimat, hårdare vindar och havshöjningar ställer till stora problem. Om havsnivån stiger enligt prognoserna har alla skånska stränder spolats bort år 2050. 

Det finns idag inte någon övergripande nationell strategi för kustskydd i Sverige. Liberalerna i Malmö föreslår därför att en nationell kustmyndighet inrättas med det danska Kystdirektoratet som förebild. En sådan myndighet hade kunnat samla expertkunskap kring stranderosion, översvämningar och havsnivåhöjningar och samtidigt ha muskler nog att ta ett helhetsansvar för den skånska kuststräckan. 

- Med en kustmyndighet skulle vi få en mer långsiktig planering av skyddet av kuststräckan. Just helhetsansvaret är det vi ser som den stora fördelen: att någon kan peka med hela handen, säga vad som ska göras och när det ska göras. Idag ligger det ansvaret på enskilda och på kommunerna. Detta har lett till att vi på flera ställen fått hårda strandskydd, som murar och stenar. Det förvärrar problematiken och gör mer skada än nytta, säger Louise Eklund, riksdags- och regionkandidat för Liberalerna Malmö och ordförande för nätverket Gröna Liberaler Syd.

En svensk kustmyndighet skulle med fördel kunna placeras i Malmö. Staden ligger redan nu i framkant vad gäller maritim forskning med World Maritime University och dess miljöforskningsinstitut The Global Ocean Institute. Närheten till Lunds Universitet och den forskning som bedrivs där vad gäller erosionsskydd talar också till stadens fördel.

- Malmö är en fantastisk stad, men den är också sårbar. Stora delar av stadens kuststräcka hotas av stigande havsnivåersäger Roko Kursar, ordförande för Liberalerna Malmö.


Längre text till nyheten bifogas, med fler citat. 

För mer information kontakta:

Louise Eklund, riksdagskandidat Liberalerna Malmö, ordförande Gröna Liberaler Syd 

070-231 43 19

Vi är skåningens liberala röst som står upp för människor frihet. Vi tror på en skola som ger alla elever en chans att växa och utvecklas, där kunskap står i fokus. Satsningar på välfärd skapas bäst genom en växande ekonomi och därför behöver de välståndsbildande krafterna stå i centrum. Därför behöver skatten på arbete sänkas och utbildning löna sig bättre.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.