Skip to main content

​Alkoholservering på Stockholms uteserveringar ska förenklas

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 06:00 CEST

Jan Jönsson (L), socialborgarråd

Uteserveringar som ligger nära restaurangen, men inte i omedelbar anslutning, kräver med stadens nuvarande riktlinjer bordsservering. Den grönblå majoriteten i socialnämnden föreslår nu en översyn av dessa. Nästa sommar ska gästerna själva få bära med sig sin alkoholhaltiga dryck ut i solen.

Med friliggande uteserveringar avses serveringar som avskiljs från restaurangen, exempelvis med en trottoar emellan. Dessa blir allt vanligare och inte minst längs Stockholms bilfria sommargågator. Enligt nuvarande riktlinjer ska servering där ske genom bordsservering. Gästen kan därför inte själv beställa i baren och sedan bära ut sin alkoholhaltiga dryck, utan måste invänta serveringspersonalen. Detsamma gäller om det börjar regna och gästen vill förflytta sig in på restaurangen.

Den grönblå majoriteten i socialnämnden föreslår nu en regelförändring. Så länge restaurangen har tillräcklig uppsikt ska gästen själv kunna beställa och bära ut sin dryck. Nämnden uppdrar socialförvaltningen att se över riktlinjerna för att förändringen ska kunna träda i kraft inför sommaren 2020.

- Vi ska minska krångliga regelverk genom att se över riktlinjerna för friliggande uteserveringar. Min förhoppning är att det ska resultera i fler uteserveringar i staden, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad.

- Uteserveringar är trevligt och bidrar till folkliv på gator och torg. Med denna förändring får stockholmarna och Stockholms krögare ett friare uteliv, säger Anne-Lie Elfvén (L), ordförande i socialnämndens tillståndsutskott.