Skip to main content

Bättre skolgång för placerade barn

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 11:34 CET

Barnombudsmannen (BO) presenterade igår en rad förslag för att förbättra skolgången för barn och unga. BO ställer bland annat krav på bättre utbildning vid HVB-hem, nationell kartläggning av placerade barns skolgång och rätten till en skolpsykologisk och pedagogisk undersökning. Stockholms stadsfullmäktige fattade igår en rad beslut för att stärka placerade barns rätt till en bra skolgång helt i linje med Barnombudsmannens förslag.

- Inga barn eller unga ska placeras i ett familjehem eller en institution som inte garanterar en bra skolgång. Jag är väldigt glad över att vi i går fattade beslut i fullmäktige om flera konkreta och tydliga förslag för att förbättra utbildningen för barn som placerats i familjehem eller på institutioner, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Läs mer på Lotta Edholms blogg: http://lottaedholm.wordpress.com