Skip to main content

”Beslut om trängselskatter ska fattas på regional nivå”

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2012 08:30 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Simon Rothstein Frankander
pressansvarig
076-825 16 04

”Beslut om trängselskatter ska fattas på regional nivå”

Utredningen om trängselskatterna ska redovisa sina slutsatser i februari 2013. Folkpartiet i Stockholmsregionen ställer redan nu ett tydligt krav i dag på Dagens Nyheters debattsida: beslut om trängselskatterna måste tas på regional nivå och intäkterna i sin helhet komma stockholmarna till nytta. 

”För att klara finansieringen av stora investeringar i kollektivtrafik och vägar måste regeringen låta regioner och landsting ansvara för trängselskatterna. Det skulle föra besluten närmare de människor som berörs. När trängselskatten infördes i Stockholm år 2007 var villkoret att intäkterna skulle användas för att förbättra trafiksituationen i regionen. Överskottet från trängselskatten ska enligt beslutet användas för att finansiera Förbifart Stockholm, ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin som kommer att ha stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen i Stockholmsregionen”, skriver Birgitta Rydberg (FP), Elisabeth Gunnars (FP), Lotta Edholm (FP) och Anders Ekegren (FP).

”Det är i storstadsregionerna som Sveriges ekonomiska tillväxt genereras, och för att bygga dem starka inför framtiden behövs stora investeringar, framför allt i kollektivtrafik. Det är hit trängselskatteintäkterna måste gå, och det är bara genom att regionalisera trängselskatterna som vi kan säkerställa att de kommer till nytta i Stockholmsregionen, för stockholmarna”, skriver Birgitta Rydberg (FP), Elisabeth Gunnars (FP), Lotta Edholm (FP) och Anders Ekegren (FP) på DN Debatt i dag.

Hela artikeln återfinns på http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/beslut-om-trangselskatter-ska-fattas-pa-regional-niva

 

-----------------------------
Folkpartiet Stockholms Stadshus har två borgarråd som sitter i Stockholms stadshus. Lotta edholm och Madeleine Sjöstedt. 
Läs mer på våra bloggar:
www.lottaedholm.wordpress.com
www.madeleinesjostedt.wordpress.com
Pressjouren finns på 0761229486 (ej sms).
Pressansvarig för Folkpartiet i Stadshuset är Simon Rothstein Frankander.