Skip to main content

Dundar (FP): Större förskolegrupper i Hägersten-Liljeholmen med majoritetens budget

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2015 11:58 CEST

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning konstaterar att det med nuvarande budget blir svårt för stadsdelen att klara kravet på barngrupper om 18 stora respektive 14 små barn. Flera förskolor förvarnar om svårigheter att få budget i balans och att de utnyttjar sina resurser till bristningsgränsen.

- Det tog bara några månader av rödgrönt styre innan det tvingades fram besparingar på barnen i Hägersten-Liljeholmen. De rödgröna höjde skatten, men minskade satsningen på barnen, säger Abit Dundar (FP), vice ordförande och gruppledare Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

- Folkpartiet vill fortsätta satsa på förskolan och små barngrupper. Under de åtta år som Folkpartiet ansvarade för förskolan minskade barngruppernas storlek. Nu vänder tyvärr utvecklingen, säger Abit Dundar (FP), vice ordförande och gruppledare Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

Fakta
I ett svar på en skrivelse från Folkpartiet och Moderaterna konstaterar Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning följande: ” I år förvarnar många förskolor om svårigheter att få budgeten i balans. Detta bidrar till återhållsamhet som kan påverka kvalitén. Med nuvarande budget, efterfrågan på förskoleplatser och tillgång till förskolelokaler kan det bli svårt att upprätthålla riktvärdena för barngruppens storlek med 18 stora barn respektive 14 små barn.”

Förvaltningens svar bifogas detta pressmeddelande.

Presskontakt: Karl Rydå, 076-12 29 163