Skip to main content

Edholm/Åslund (FP): Utanförskapet minskar i Tensta och Rinkeby

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 12:09 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Edholm och Åslund (FP):
Utanförskapet minskar i Tensta och Rinkeby

Stockholm får del av regeringens satsning mot utanförskap. År 2014 tar Stockholm totalt emot 8,8 miljoner i så kallade prestationsbaserade stimulansmedel, som går till 15 utsatta stadsdelar i nio kommuner. Tensta och Rinkeby är de stadsdelar i Stockholm som får del av pengarna. Här har det skett en tydlig förändring, från utanförskap till skola och jobb. 

- Fler personer kommer i jobb och färre är beroende av ekonomiskt bistånd. Vi fortsätter anställa förstelärare för att öka kvaliteten i skolorna. Vi fortsätter att göra det lättare för människor att gå från försörjningsstöd till jobb genom stadens jobbtorg, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholms stad.

Ett av de områden som får del av regeringens medel är Tensta.

- Det här är en tidig julklapp till alla Tenstabor. Utvecklingen går åt rätt håll, och det finns skäl att känna framtidstro i Tensta. Satsningar på sommarjobb till alla ungdomar förbereder för arbetslivet.  Nästa år anställer vi fler fältassistenter. Långsiktigt arbete ger resultat, säger Ann-Katrin Åslund, ordförande (FP) i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.


Fakta:

Rinkeby tar emot 3 200 000 kronor i stimulansmedel och Tensta 5 567 000 kr.

Målsättningen för arbetet är att stadsdelar som präglas av låg förvärvsfrekvens, högt uttag av långvarigt försörjningsstöd och låg behörighet till gymnasiet ska förbättras och att skillnaderna jämfört med övriga stadsdelar i kommunen minska.

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet