Skip to main content

Edholm (FP): 350 förstelärare till Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 09:04 CET

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Karl Rydå
presschef
076-12 29 163

Edholm (FP):
350 förstelärare till Stockholm

Regeringen inför förstelärare, en ny karriärtjänst för lärare, från och med 1 juli 2013. Kravet för att arbetsgivaren ska få statsbidrag är att den genomsnittliga löneökningen ska vara minst 5 000 kronor för en förstelärare när läraren befordras. Stockholm kommer enligt Skolverkets förhandsinformation att kunna få upp till 350 förstelärare redan år 2013.

- Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för lärare. Stockholms stad kommer att prioritera att karriärtjänsterna verkligen går till de skickligaste lärarna. Förstelärare kommer att förstärka kvaliteten i den svenska skolan och höja läraryrkets status, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

Fakta:
Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare. Medlen räcker till cirka 10 000 karriärtjänster, vilket motsvarar ungefär var tionde lärare. Redan i år kan cirka 4 400 tjänster skapas.

En förstelärare
- är legitimerad − gäller från och med 1 januari 2014
- kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
- har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.