Skip to main content

Edholm (FP): Bra resultat för sommarskola

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 10:28 CEST

Stockholms stad erbjuder sommarskola till alla elever som inte når, eller riskerar att inte nå, kunskapsmålen. 156 av de 250 elever som deltog i årets sommarsimskola klarade att simma 200 meter. Alla lärde sig simma i någon mån. Av de 118 elever från årskurs 9 som deltagit i sommarskola har 61 erhållit godkänt i ett eller flera ämnen. Folkpartiet vill utvidga sommarskolan och sommarsimskolan.

- Skolan ska ha höga förväntningar på eleverna, samtidigt som de ges goda förutsättningar att nå målen. Sommarskolan är en av flera viktiga insatser för att stödja och hjälpa alla elever som har svårt att uppnå godkända betyg. Därför vill vi att sommarskolan ska kunna genomföras även på höst- och vinterloven, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

- Det är oerhört glädjande att så många Stockholmselever har lärt sig att simma. Simkunnighet är livsviktigt, särskilt i en stad som Stockholm som ligger så nära vattnet, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

Fakta

Av de 250 elever som deltog i sommarsimskolan klarade 156 att simma 200 meter. Alla lärde sig att simma i någon mån. Av de 118 elever från årskurs 9 som deltagit i sommarskola har 61 erhållit godkänt betyg i ett eller flera ämnen. 35 av eleverna blev behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. 25 elever fick ett efter sommarskolan godkänt i samtliga ämnen.

Folkpartiet vill att alla elever som riskerar att inte klara målen ska ha rätt till extraundervisning på loven under hela skoltiden – alltså inte enbart under sommaren. Vi vill också starta ett försök med lördagsskola för grundskoleelever på samma sätt som det redan finns möjlighet till lördagsgymnasium.

Folkpartiet vill att simskolan byggs ut och också genomförs på höst- och sportlovet.

Presskontakt: Karl Rydå, 076-12 29 163