Skip to main content

Edholm (FP): Det går visst att flytta myndigheter till Stockholms ytterstad

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2015 13:49 CET

Om regeringen och de rödgrönrosa i Stockholms stadshus menar allvar med sitt tal om ett Sverige, och ett Stockholm, måste de skapa fler arbetsplatser i ytterstaden, skriver Lotta Edholm (FP) på SvD Brännpunkt idag.

Bakgrunden är att regeringen har ställt in flytten av Diskrimineringsombudsmannen till Järva, med argumentet att tilltänkta objekt i Järva var alltför dyra. Istället planerar myndigheten nu för en flytt till Solna.

-   Det är anmärkningsvärt att regeringen vill göra gällande att det inte finns passande lokaler i Järva. Faktum är att det finns hundratals lediga lokaler i Stockholms ytterstad ute på fastighetsmarknaden, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd.

Det som saknas är politisk vilja, menar Edholm.

-   Det är uppenbart att det är viljan som saknas. Regeringen och stadshusmajoriteten måste tänka om och börja flytta ut arbetsplatser från innerstaden. Om bara en eller ett par myndigheter flyttade till ytterstaden skulle det få positiva effekter för hela Stockholm, säger Lotta Edholm FP), oppositionsborgarråd.

Fakta:

Under Alliansens tid i regering och i majoritet i Stockholms stadshus 2006–2014 påbörjades ett arbete med att flytta statliga myndigheter och kommunala förvaltningar från innerstad till ytterstad.

Argumenten bakom flyttarna var flera. Detta bidrar bland annat till att stärka bilden av att hela staden är attraktivt att flytta till och investera i. Med större dagbefolkning i ytterstaden ökar också serviceunderlaget vilket skapar fler jobb. Lokaler i innerstaden kan frigöras till annat än kontor, till exempel till bostäder, förskolor och skolor, som det råder brist på i många snabbväxande stadsdelar.

Alliansregeringen fattade beslut om en flytt av Diskrimineringsombudsmannen till Tensta eller Rinkeby. Våren 2015 kom beskedet från demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) att flytten avbrutits. För en tid sedan blev det klart att myndigheten nu istället planerar för en flytt till Solna.

Presskontakt: Malin Hasselblad, 076-122 94 86