Skip to main content

Edholm (FP): Elever nöjda med sina lärare

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 11:31 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Ulrika Frändén
pressansvarig
076-122 93 97


Elever nöjda med sina lärare

Varje år genomförs en totalundersökning i grundskolans årskurser 2, 5 och 8 samt till föräldrarna i årskurs 2. Det är fjärde gången som undersökningen genomförs i dessa årskurser. Tjugo frågor har ställts på en femgradig instämmandeskala inom områdena kunskap, trygghet och trivsel, inflytande och generellt.

- Brukarundersökningen visar på att vi har duktiga och engagerade lärare i våra skolor. Det är roligt att se att så många elever anser att deras lärare är bra på att undervisa och att de får hjälp när de behöver det. Fler elever uppger i år att de trivs i skolan, vilket också är mycket glädjande. Det är lättare att lära sig när man trivs i skolan, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

-Trygghet och studiero har varit ett fokusområden under flera år. Det är därför alarmerande att nästan varannan elev fortfarande upplever att det inte är lugn och ro på lektionerna. Vi måste jobba mer intensivt för att komma till rätta med elevernas arbetsmiljö, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

På frågan ”Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen” uppger 92 procent av föräldrarna i årskurs två att de är positiva, bland eleverna i årskurs fem är 94 procent positiva och eleverna i årskurs åtta är 86 procent positiva.

- Forskning har visat att höga förväntningar är en nyckelfaktor för goda kunskapsresultat. Det är därför oerhört viktigt att lärarna har höga förväntningar och krav på eleverna, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).


Fakta

Brukarundersökningen visar generellt sett på en mycket positiv syn på grundskolan från eleverna. Exempelvis ger 92 procent av eleverna i årskurs två ett positivt svar på frågan ”Jag får hjälp av min lärare när jag behöver det ”. Även i årskurs fem är 90 procent positiva och eleverna i årskurs åtta är 82 procent positiva. På frågan ”Mina lärare är bra på att undervisa” uppger 96 procent av eleverna i årskurs två uppger att de är positiva, bland eleverna i årskurs fem är 93 procent positiva och eleverna i årskurs åtta är 74 procent positiva.

Syftet med brukarundersökningarna är att

  • mäta den upplevda kvaliteten av stadens pedagogiska verksamheter
  • vara ett underlag för stadens och enheternas uppföljning av kvaliteten där jämförelser kan göras.
  • ge information till brukarna om de pedagogiska verksamheterna och vara ett underlag för val av skola

Läs hela brukarundersökningen här.