Skip to main content

Edholm (FP): Högre andel får examensbevis i Stockholm än Göteborg

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 14:16 CEST

De preliminära betygsresultaten för avgångsklasserna i gymnasieskolan visar att 85 procent av Stockholms stads elever har fått examensbevis. För S-styrda Göteborg är motsvarande siffra knappt 70 procent. Även uppdelat på högskoleförberedande program respektive yrkesprogram är andelen Göteborgselever med examensbevis lägre än i Stockholm.

- 85 procent av Stockholmseleverna har erhållit ett examensbevis. I S-styrda Göteborg är andelen bara knappt 70 procent. Stockholms siffror är förstås glädjande, men samtidigt är det tråkigt att elever i andra kommuner inte får samma förutsättningar som här, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

- Folkpartiets politik gör skillnad. Vi har konsekvent fokuserat kunskap, uppföljning och ökade resurser till skolan. Det är därför Stockholm lyckas bättre än S-styrda Göteborg, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.


Andel elever som erhållet examensbevis


Stockholm
Göteborg
Totalt
84,8
69,7
Högskoleförberedande program
87,4
74,6
Yrkesprogram
70,2
61,9

2014 är det första året med gymnasieexamen i svensk gymnasieskola sedan studentexamen avskaffades 1968. Av eleverna på de högskoleförberedande programmen har 87 procent fått examensbevis (83 procent för pojkarna och 91 procent för flickorna). För elever på yrkesprogrammen är det 70 procent som fått examensbevis (69 procent för pojkarna och 71 procent för flickorna).

Det går inte att göra jämförelser med resultat från tidigare år då det krävs betydligt mer av eleverna för att få examensbevis jämfört med vad det gjorde för att få slutbetyg. För högskoleförberedande program innebär ett examensbevis även att grundläggande behörighet till högskola har uppnåtts. För yrkesprogram innebär inte en yrkesexamen per automatik att grundläggande behörighet har uppnåtts. Här gäller att eleverna har läst de specifika kurser som ger grundläggande behörighet till högskola.