Skip to main content

Edholm (FP): Majoriteten stoppar nya förstelärare

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2015 09:29 CEST

Med regeringens vårbudget gick Stockholm miste om ungefär 500 förstelärartjänster. Folkpartiet vill att Stockholms stad skapar lokala förstelärartjänster som kompenserar bortfallet av statligt finansierade tjänster. I utbildningsnämnden röstade den rödgrönrosa majoriteten emot förslaget.

- Stockholm stad kan och bör genomföra förstelärarreformen fullt ut med lokal finansiering. Stockholms elever går miste om hundratals motiverade förstelärare på grund av den rödgrönrosa majoriteten, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.

- Genom att rösta ner vårt förslag stoppar de rödgrönrosa lönelyft för hundratals tillkommande förstelärare i Stockholm. I våras stoppade de dessutom satsningen på höjda lärarlöner. Det här är ingen rolig stund för Stockholms lärare, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.

Fakta

Med regeringens vårbudget avbröts utökningen av antalet förstelärartjänster. För Stockholms del innebär det att man gick miste om ungefär 500 förstelärartjänster.

Folkpartiet vill ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att förbereda ytterliga lokala karriärtjänster i enlighet med den utbyggnad som fanns i Alliansens budget. Folkpartiet vill också att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att införa karriärtjänster i förskolan efter samma modell som för förstelärartjänsterna i grund- och gymnasieskolan.

Den rödgrönrosa majoriteten avslog i utbildningsnämnden den 20 augusti 2015 Folkpartiets förslag om att utöka antalet karriärtjänster i Stockholms skolor.

Presskontakt: 076-12 29 486