Skip to main content

Edholm (FP): Miljonslöseri att granska Slussen

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2015 16:20 CET

Arvodena till den granskningsgrupp som av den rödgröna majoriteten i Stockholms stad har fått i uppdrag att utreda Slussenplanerna uppgår till närmare en miljon kronor. Utöver gruppens arvoden tillkommer kostnad för annan expertis och personal. Slutsumman är fortfarande oklar.

- Slussengranskningen är ett stort slöseri med skattepengar. Utredningen är lika meningslös som den är dyr, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare.

- Slussengranskningen är ett spel för gallerierna. Detaljplanen ligger fast och bygget är redan igång. Miljöpartiet, som tror att detta kan leda till ett byggstopp, har blivit grundlurade av Socialdemokraterna, säger Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare.

Fakta

Tre av personerna i granskningsgruppen får 1 300 kronor i timmen för sitt konsultarbete, exklusive moms och eventuella extrakostnader. Enligt stadsledningskontoret beräknas de var och en lägga ner 160 timmar på granskningen.

Gruppens ordförande Mats Olsson får 2 000 kronor i timmen för sitt konsultarbete, exklusive moms och eventuella extrakostnader. Enligt stadsledningskontoret beräknas han lägga ner 200 timmar på granskningar.

Den sammanlagda konsultkostnaden för gruppen uppgår därmed till minst 924 000 kronor. Därutöver tillkommer kostnader för anlitande av annan expertis och för stadens personal som bistår med dokument och sakkunskaper.

Presskontakt: Karl Rydå, 076-12 29 163