Skip to main content

Edholm (FP): Nominerade till årets grundskollärare och lärarlag i grundskolan

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 10:53 CEST

Folkpartiet i Stockholms stadshus

Lotta Edholm (FP)
skolborgarråd

Karl Rydå
presschef
076-12 29 163

Edholm (FP):
Nominerade till årets grundskollärare och lärarlag i grundskolan

Stockholms stad kommer för första gången att dela ut pris till årets lärare och lärarlag. På stadens mässa för goda exempel 13 maj 2014, kommer pris att delas ut till årets grundskole- och gymnasielärare samt årets lärarlag i grundskolan respektive gymnasiet. Nu presenteras de nominerade för grundskolan. Priset ska delas ut till en lärare respektive ett lärarlag i någon av stadens grundskolor respektive gymnasieskolor som gjort särskilt framstående pedagogiska insatser under året.

- Vi vill genom Stockholms stads lärarpris uppmärksamma att det finns mängder av fantastiska lärare och lärarlag ute på våra skolor. Varje dag gör lärare insatser som gör skillnad både i det stora och i det lilla. Skickliga lärare är skolans viktigaste resurs, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

- Ett stort grattis till alla de fantastiska lärare och lärarlag i grundskolan som nu har blivit nominerade. Ni är förebilder för både elever och skolan i stort, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.


Fakta om Årets lärare

Prisutdelning: Priset delas ut en gång per år i anslutning till stadens mässa för goda exempel, första gången den 13 maj 2014.

Nomineringsförfarande: Inför 2014 nominerar skolledarna i Stockholms kommunala skolor sådana skickliga lärare och lärarlag som förtjänar uppmärksamhet. Endast behöriga och/eller legitimerade lärare kan komma ifråga. Juryn nominerar fem personer/lärarlag per priskategori. Inför nästkommande år ska även lärare på fristående skolor kunna nomineras.

Jury: Juryn består av förvaltningsdirektören, grundskoledirektören och gymnasiedirektören samt elevrepresentant.

Pris: Förvaltningen föreslår att fyra priser delas ut, till en lärare respektive ett lärarlag i grundskolan samt en lärare respektive ett lärarlag i gymnasieskolan. 10 000 kronor utgår till de vinnande lärarna och de vinnande lärarlagen får 50 000 kronor. Prissumman ska användas till kompetensutveckling.

Nominerade till årets lärare i grundskolan

Daniel Bengtsson, Engelbrektsskolan

Motivering: "Daniel Bengtsson är en lärare utöver det vanliga. Hans undervisning utgår från elevernas verklighet och kunskapsnivå samtidigt som den är baserad på forskning och nya rön. Daniel brinner för undervisningen på ett sådant sätt att hans entusiasm smittar av sig på eleverna. Han kittlar deras nyfikenhet som blir till en önskan att lära sig mer i NO. Resultaten syns i betygen, men framför allt i det intresse han väcker under lektionen. Det är en fröjd att vara med på en lektion med Daniel Bengtsson."

Kenneth Bergman, Enbacksskolan

Motivering: "Kenneth Bergman utgår från varje individs förutsättningar när han i nära samarbete med eleven lotsar henne eller honom framåt. Detta gäller såväl kunskapsutveckling som social utveckling. Han bemödar sig till det yttersta att nå varje elev, utan undantag, och för en ständig dialog med eleverna i kunskaps- och i värdegrundsfrågor. Hans insatser bidrar till höga elevresultat i so-ämnena och till ett gott arbetsklimat på skolan. Kenneth Bergman är ett gott exempel på en lärare som efter 40 år fortfarande älskar sitt arbete, ständigt förnyar sig och prövar sina kunskaper i samtal med andra."

Karin Nygårds, Sjöstadsskolan

Motivering: "Karin Nygårds törs utmana och vara en föregångare när det gäller it i skolan. Hon har utvecklat Sjöstadsskolans it-undervisning och lyft programmeringen till att bli ett ämne. Elever i årskurs 5 programmerar, undervisar andra elever och föreläser utanför skolan. En av hörnstenarna i Karins undervisning är att det ska kännas angeläget och på riktigt. Hennes elever är entusiastiska och engagerade inför lektionerna i Digitalkunskap och så koncentrerade att det nästan är svårt att få kontakt med dem vid lektionsbesök. Karin Nygårds är dessutom en modig opinionsbildare som bidrar till att fördjupa och nyansera debatten om it i skolan. Hon är en viktig röst i den allmänna debatten om skolan i Sverige."

Nominerade till årets lärarlag i grundskolan

År 8, Slättgårdsskolan
Johan Lagerstedt, Catharina Widegren och Ulrika Bröms-Edin

Motivering: "Lärarlaget kring årskurs 8 är ett fantastiskt team som arbetar mycket framgångsrikt med att skapa ett studieförberedande klimat bland sina elever. De har gjort elever till studenter som ser sina egna lärprocesser. Lärarlaget vågar prova ny teknik och nya samarbetsformer. De lägger stor vikt vid den sociala delen av uppdraget och skapar en atmosfär bland eleverna där "plugga är coolt". Eleverna har ett påtagligt intresse för sina studier som sprider sig till de nyanlända eleverna."

Lågstadiet/fritids, Sätraskolan
Cecilia Westblad och Eva Lindholm

Motivering: "För Cecilia Westblad och Eva Lindholm är digitala verktyg mer än skrivverktyg och spel. Detta lärarlag har gjort digitalt lärande lika naturligt som penna, papper och bok. De vågar pröva nya metoder samtidigt som de sprider entusiasm och en positiv atmosfär på arbetsplatsen. Lärarlaget länkar samman elevens dag mellan skola och fritidshem och skapar en helhet. De ser elevernas olikheter som tillgångar i såväl livet som i undervisningen och strävar efter att plocka fram varje barns inre lust att lära. Detta genom att ha höga förväntningar på eleverna och en stimulerande undervisning."

Stjärnan, Sjöstadsskolan
Anki Mouantri, Annika Nordahl, Charlotta Wilson, Eva-Liisa Kopra, Gunilla Finnson, Jörgen Klippmark och Sara Wetterlund

Motivering: "Samarbetet i Stjärnan präglas av kompetens, prestigelöshet, öppenhet och en stark vilja att ställa upp. För varandra och för eleverna. Arbetslaget lyfter utmaningar och vågar se utanför invanda mönster. Betygen har höjts varje år och för eleverna i årskurs 9 i december 2013 var betygen de hittills högsta för Sjöstadsskolan. Arbetslaget ger alla elever goda möjligheter att lyckas i sitt skolarbete. De kombinerar hög kvalitet på undervisningen med ett stort mått av omsorg, ett gemensamt ansvar och ett systematiskt kvalitetsarbete."